Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσίευση του ενδεικτικού ημερολογιακού προγράμματος των δημοπρασιών του Ευρωσυστήματος για το 2005

13 Αυγούστου 2004

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσιεύει σήμερα το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των δημοπρασιών του Ευρωσυστήματος για το 2005 (βλ. παράρτημα).

Το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο έγγραφο της ΕΚΤ “Η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ: Γενική τεκμηρίωση για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος” (Φεβρουάριος 2004).

Στόχος της ΕΚΤ είναι η εδραίωση συνθηκών που θα εξασφαλίζουν ότι οι αντισυμβαλλόμενοι σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ δύνανται να συμμετέχουν στις πράξεις κύριας και πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος. Συνεπώς, κατά την κατάρτιση του ημερολογιακού προγράμματος για τις εν λόγω πράξεις, η ΕΚΤ προέβη στις κατάλληλες προσαρμογές ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες αργίες στις επιμέρους χώρες της ζώνης του ευρώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου