Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának (a kamatdöntéseken kívüli) döntései

2023. július

2023. július 28.

Külső kommunikáció

Az EKB felmérése az eurobankjegyek új témáiról

Az EKB 2023. július 10-én nyilvános felmérést indított az eurobankjegyek következő sorozatának a Kormányzótanács által előválogatott hét témájáról. A témák a következők: „Madarak: szabadság, alkalmazkodóképesség, inspiráció”, „Európai kultúra”, „A természetben tükröződő európai értékek”, „Miénk a jövő”, „Kezek: együtt építjük Európát”, „A mi Európánk, mi magunk” és „Folyók: Európa életadó vizei”. A 2023. augusztus 31-ig tartó felméréssel kapcsolatos információk megtekinthetők az EKB honlapján.

Monetáris politika

A kötelező tartalék utáni díjazás módosítása

A Kormányzótanács 2023. július 27-én úgy döntött, hogy 0%-ban határozza meg a kötelező tartalék kamatozását. A módosítással, amely a 2023. szeptember 20-án kezdődő tartalékolási időszak kezdetétől lép érvénybe, a monetáris politika megőrzi eredményességét, egyúttal javul annak hatékonysága. Az erről szóló sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Piaci infrastruktúra és pénzforgalom

A TARGET azonnali fizetéselszámolási rendszer árazási politikájának felülvizsgálata

A Kormányzótanács 2023. július 13-án jóváhagyta a TARGET azonnali fizetéselszámolási rendszer (TIPS) szolgáltatásaira alkalmazott árazási politika módosított változatát és annak közzétételét az EKB honlapján. A Piaci Infrastruktúra Testület által kidolgozott új árazási rendszer változó és állandó elemek kiegyensúlyozott kombinációján alapul, és 2024. január 1-jétől váltja fel a 2020 vége óta érvényben lévő díjszabást. Erről bővebb információk az EKB honlapján találhatók.

Jelentés a TARGET-szolgáltatások 2020-as üzemzavarainak kezelését célzó cselekvési terv helyzetéről

A Kormányzótanács 2023. július 13-án tudomásul vette a harmadik eredményjelentést, amelynek tárgya a TARGET-szolgáltatások 2020. évi üzemzavarait követően végzett független vizsgálat megállapításainak és ajánlásainak kezelésére kidolgozott cselekvési terv végrehajtása. A jelentésben foglalt következtetéseket hamarosan közöljük a legfontosabb piaci szereplőkkel.

A TARGET2-Securities pénzügyi kimutatásai

A Kormányzótanács 2023. július 13-án jóváhagyta a TARGET2-Securities (T2S) 2022-es pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásainak közzétételét, és tudomásul vette a kapcsolódó külső könyvvizsgálói véleményt. Ezzel a T2S-keretmegállapodásban előírt kötelezettséget teljesíti, célja a T2S ügyfeleinek, az érdekelteknek és a nyilvánosságnak a tájékoztatása a T2S pénzügyi helyzetéről. A dokumentumok megtekinthetők az EKB honlapján.

Öt központi értéktár kérelme a T2S-szolgáltatásokhoz való hozzáférés iránt

A Kormányzótanács a 2023. szeptember 11-re tervezett átállásukra tekintettel 2023. július 20-án jóváhagyta öt központi értéktár (CSD) kérelmét a T2S-szolgáltatásokhoz való hozzáférés iránt. Az öt értéktár a következő: i. Euroclear Finland, ii. Euroclear Bank, iii. Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), iv. Central Depository AD és v. a Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) állampapír-elszámolási rendszere. A Piaci Infrastruktúra Testület a T2S-ről szóló iránymutatásban és az EKB/2011/20 határozatban megállapított feltételek alapján elvégezte a kapcsolódó értékelést. A T2S-hez csatlakozott központi értéktárak jegyzéke megtalálható az EKB honlapján.

A Mastercard Europe felvigyázói értékelése a SIPS-rendelet alapján

A Kormányzótanács 2023. július 20-án jóváhagyta a MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM-ről a SIPS-rendeletben megállapított felvigyázási követelmények alapján készített átfogó felvigyázói értékelés eredményét. Az EKB 2020 májusában a MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM-et rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerként azonosította (lásd az EKB/2020/26 határozatot).

A 2023-as PISA-azonosítás eredménye

A Kormányzótanács 2023. július 20-án tudomásul vette azon fizetési konstrukciók és egyéb fizetési rendszerek azonosításának az eredményét, amelyek az elektronikus fizetési eszközök, rendszerek és konstrukciók (PISA) felvigyázási keretrendszere alapján felvigyázás vagy folyamatos megfigyelés tárgyát képezik. A felvigyázás tárgyát képező fizetési rendszereknek az EKB honlapján jelenleg elérhető jegyzéke ennek megfelelően időben frissülni fog.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB vélemény a banki eskü bevezetéséről, valamint egyes felügyeleti és szanálási kérdésekről

A Kormányzótanács 2023. június 27-én elfogadta a CON/2023/17 véleményt, amelyet a belga pénzügyminiszter megkeresése alapján adott ki.

EKB vélemény a szabályozott takarékszámlák legkisebb alapkamatának a betéti rendelkezésre állás kamatlábához való rögzítéséről és a takarékbetétekre vonatkozó védett kamatláb bevezetéséről

A Kormányzótanács 2023. június 28-án elfogadta a CON/2023/18 véleményt, amelyet a belga pénzügyminiszter megkeresése alapján adott ki.

EKB vélemény az uniós válságkezelési és betétbiztosítási keretrendszer módosításairól

A Kormányzótanács 2023. július 5-én elfogadta a CON/2023/19 véleményt, amelyet a Bizottság által javasolt konzultációt követően, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament felkérésére adott ki.

EKB vélemény az uniós gazdasági kormányzás reformjára vonatkozó javaslatról

A Kormányzótanács 2023. július 5-én elfogadta a CON/2023/20 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament felkérésére adott ki.

EKB vélemény a pénzforgalmi szolgáltatásokról és pénzforgalmi rendszerekről

A Kormányzótanács 2023. július 14-én elfogadta a CON/2023/21 véleményt, amelyet a bolgár pénzügyminiszter megkeresése alapján adott ki.

EKB vélemény a befolyásoló részesedés hitelintézetekben való megszerzésének vizsgálata, valamint a hitelintézetekben a kinevezett személyek szakmai alkalmasságának és üzleti megbízhatóságának vizsgálata során alkalmazott egyes szempontokról

A Kormányzótanács 2023. július 20-án elfogadta a CON/2023/22 véleményt, amelyet a bolgár Minisztertanács megkeresése alapján adott ki.

EKB vélemény Málta részvételéről a Nemzetközi Valutaalap által kezelt Reziliencia és Fenntarthatóság Alapban

A Kormányzótanács 2023. július 21-én elfogadta a CON/2023/23 véleményt, amelyet a máltai pénzügyminiszter megkeresése alapján adott ki.

Szervezetirányítás

Az EKB ajánlása a Banco de España külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2023. június 20-án elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2023/16 ajánlást a Banco de España külső könyvvizsgálóiról.

Az Informatikai Bizottság ideiglenes elnökének kinevezése

A Kormányzótanács 2023. július 4-én kinevezte Rafael Garcia Olivát, az EKB Informatikai Rendszerek Főigazgatóságának főigazgató-helyettesét az eurorendszer/KBER Informatikai Bizottságának (ITC) ideiglenes elnökévé 2023. július 1-jétől kezdődően addig az időpontig, amíg az EKB Informatikai Rendszerek Főigazgatóságának élére választott új főigazgató kinevezése életbe nem lép.

A Felügyeleti Testület elnöki posztjára előválogatott alkalmas jelöltek névsora

A Kormányzótanács 2023. július 5-én jóváhagyta a Felügyeleti Testület elnöki posztjára előzetesen kiválasztott jelölteket. Az Európai Parlamentet és az Európai Unió Tanácsát ezt követően tájékoztatták az előválogatott jelöltek listájáról. A Kormányzótanács várhatóan 2023 szeptemberében nyújt be javaslatot az Európai Parlamentnek a Felügyeleti Testület új elnökének személyéről.

Statisztika

Egyetértési megállapodás az EKB és az Egységes Szanálási Testület között a bizalmas statisztikai adatok cseréjéről

A Kormányzótanács 2023. július 7-én jóváhagyta az Egységes Szanálási Testület (ESZT) azon kérését, amelyben rendszeres hozzáférést igényelt bizalmas statisztikai információkhoz az eurorendszer által üzemeltetett több adatbázisban (pl. AnaCredit, értékpapírállomány-statisztikai adatbázis). Az ESZT-nek azért van szüksége ezekre az információkra, hogy az Egységes Szanálási Mechanizmus részét képező szanálási hatóságként elláthassa a jogszabályban előírt feladatait. A Kormányzótanács jóváhagyta az ESZT-vel létrejött egyetértési megállapodást is, amely meghatározza a bizalmas statisztikai információk megosztásának általános kereteit.

Az EKB bankfelügyelete

A felügyeleti felülvizsgálat és értékelés piaci kockázatra alkalmazott módszertana

A Kormányzótanács 2023. június 22-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslatával szemben, amelyben indítványozta a felügyeleti felülvizsgálat és értékelés során a piaci kockázatra alkalmazott módszertan részletes leírásának közzétételét. A piaci kockázat értékelése i. az eredendő kockázatot vizsgáló kvantitatív értékelésen (a kockázat mértéke), valamint ii. a kezelés és a kontroll keretrendszerére irányuló kvalitatív értékelésen (kockázatkontroll) alapul. A dokumentum megtekinthető az EKB honlapján.

Az Európai Bankhatóság és az EKB által végzett 2023-as stressztesztek eredményei

A Kormányzótanács 2023. július 25-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslatával szemben, hogy hagyják jóvá az Európai Bankhatóság (EBH) irányításával 2023-ban az egész Unióra kiterjedően végzett stresszteszt és az EKB saját stressztesztjének eredményeit. A vizsgálathoz 57 bankot vettek fel az EBH által vezetett stresszteszt mintájába, az EKB mintájában pedig 41 bank szerepelt, amelyek mindegyike az EKB közvetlen felügyelete alá tartozik. Az eredmények 2023. július 28-án, közép-európai idő szerint 18:00 óra körül jelennek meg az EKB honlapján.

Nyilvános konzultáció az EKB eredményes kockázati adatösszevonásról és kockázati adatszolgáltatásról szóló útmutatójáról

A Kormányzótanács 2023. július 20-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslatával szemben, hogy indítsanak nyilvános konzultációt az EKB eredményes kockázati adatösszevonásról és kockázati adatszolgáltatásról szóló útmutatójáról A 2023. október 6-ig tartó konzultációval kapcsolatos anyagok megtekinthetők az EKB bankfelügyeleti honlapján.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok