Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Heinäkuu 2023

28.7.2023

Viestintä

Eurosetelien uudistaminen

EKP käynnisti 10.7.2023 kyselyn, jonka avulla pyritään selvittämään yleisön mielipidettä EKP:n neuvoston valitsemista mahdollisista teemoista seuraavan eurosetelisarjan kuvitusta varten. Teemaksi kaavaillaan joko lintuja, jokia, eurooppalaisia arvoja ja luontoa, eurooppalaisuutta, tulevaisuutta, Euroopan rakentamista ja käsiä tai Euroopan kulttuuria. Kyselyyn voi osallistua elokuun loppuun saakka. Lisätietoa on EKP:n verkkosivuilla.

Rahapolitiikka

Vähimmäisvarantojen korko

EKP:n neuvosto päätti 27.7.2023, että vähimmäisvarannoille ei toistaiseksi makseta korkoa, jotta rahapolitiikkaa on helpompi toteuttaa tehokkaasti. Muutos tulee voimaan 20.9.2023 alkavalla vähimmäisvarantojen pitojaksolla. Lisätietoa on EKP:n verkkosivuilla.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Pikamaksupalvelun hinnoittelu

EKP:n neuvosto hyväksyi 13.7.2023 TARGET-järjestelmän pikamaksupalvelun päivitetyt hinnoitteluperiaatteet. Muutoksia ei ollut tehty sitten vuoden 2020, ja markkinainfrastruktuuri­lautakunta on nyt pyrkinyt kehittämään hinnoittelua niin, että osa maksuista on palveluista riippuvaisia ja osa kiinteitä. Uusi hinnoittelu tulee voimaan vuoden 2024 alussa. Lisätietoa on EKP:n verkkosivuilla.

Vakavat ongelmat TARGET-palveluissa vuonna 2020

EKP:n neuvosto tutustui 13.7.2023 kolmanteen raporttiin, jossa kerrotaan TARGET-palveluissa vuonna 2020 ilmenneiden ongelmien ratkaisemisesta. Toimintasuunnitelma perustuu ulkopuolisen konsulttiyrityksen arvioon ja suosituksiin. Raportista annetaan tietoa myös markkinaosapuolille.

TARGET2-Securities-palvelun tasetiedot

EKP:n neuvosto hyväksyi 13.7.2023 TARGET2-Securities-palvelun tasetiedot vuodelta 2022 ja tutustui myös tilintarkastajan lausuntoon. Julkaisemisesta on sovittu käyttäjien kanssa, ja tavoitteena on jakaa tietoa palvelun taloudesta. Tiedot on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

TARGET2-Securities-palvelua käyttävät arvopaperikeskukset

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.7.2023 joukon arvopaperikeskuksia TARGET2-Securities-palvelun käyttäjiksi 11.9.2023 suunnitteilla olevien muutosten myötä. Alustavan arvion Euroclear Finlandin, Euroclear Bankin, Središnje klirinško depozitarno društvon, Central Depository AD:n ja Bulgarian keskuspankin alajärjestelmän osallistumisesta teki markkinainfrastruktuurilautakunta suuntaviivoihin EKP/2012/13 ja päätökseen EKP/2011/20 kirjattujen periaatteiden pohjalta. EKP:n verkkosivuilla on luettelo palvelua käyttävistä arvopaperikeskuksista.

Mastercard Europen valvonta

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.7.2023 asetukseen EKP/2014/28 perustuvan arvion Mastercard Clearing Management Systemin merkittävyydestä rahoitusjärjestelmän kannalta. Merkittävyys oli alun perin todettu toukokuussa 2020 päätöksellä EKP/2020/26.

Sähköisten maksujärjestelyjen valvonta

EKP:n neuvosto tutustui 20.7.2023 selvitykseen, jossa käytiin läpi mahdollisia tarkkailtavia sähköisiä maksujärjestelyjä. EKP:n verkkosivuilla julkaistu luettelo päivitetään myöhemmin.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto pankkitoimintavalan käyttöönotosta ja tietyistä valvonta- ja kriisinratkaisuasioista

EKP:n neuvosto antoi 27.6.2023 Belgian valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2023/17.

EKP:n lausunto säänneltyjen säästötilien vähimmäiskoron sitomisesta talletuskorkoon ja säästötalletusten suojatun koron käyttöönotosta

EKP:n neuvosto antoi 28.6.2023 Belgian valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2023/18.

EKP:n lausunto unionin kriisinhallinta- ja talletussuojakehyksen muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 5.7.2023 Euroopan komission aloitteesta ja Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2023/19.

EKP:n lausunto ehdotuksesta unionin talouspolitiikan ohjausjärjestelmän uudistamisesta

EKP:n neuvosto antoi 5.7.2023 Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2023/20.

EKP:n lausunto maksupalveluista ja maksujärjestelmistä

EKP:n neuvosto antoi 14.7.2023 Bulgarian valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2023/21.

EKP:n lausunto tietyistä merkittävän omistusosuuden hankinnan arviointeihin ja luottolaitoksissa olevia arvioitavia henkilöitä koskeviin sopivuuden ja luotettavuuden arviointeihin liittyvistä näkökohdista

EKP:n neuvosto antoi 20.7.2023 Bulgarian hallituksen pyynnöstä lausunnon CON/2023/22.

EKP:n lausunto Maltan osallistumisesta Kansainvälisen valuuttarahaston kestävyyden ja vakauden rahastoon

EKP:n neuvosto antoi 21.7.2023 Maltan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2023/23.

Hallinto

EKP:n suositus Espanjan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 20.6.2023 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen EKP/2023/16 Banco de Españan ulkopuolisista tilintarkastajista.

Tietotekniikkakomitealle väliaikainen puheenjohtaja

EKP:n neuvosto nimitti 4.7.2023 tietotekniikkakomitean puheenjohtajaksi takautuvasti EKP:n tietotekniikan pääosaston varajohtajan Rafael Garcia Olivan 1.7.2023 alkaen, kunnes pääosaston uusi johtaja aloittaa tehtävässään.

Ehdokkaat pankkivalvonnan uudeksi johtajaksi

EKP:n neuvosto hyväksyi 5.7.2023 luettelon soveltuvimmista ehdokkaista valvontaelimen seuraavaksi puheenjohtajaksi. Ehdokaslista on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja Euroopan unionin neuvostolle. EKP:n neuvoston on tarkoitus esittää syyskuussa Euroopan parlamentille ehdotuksensa uudeksi puheenjohtajaksi.

Tilastot

Luottamuksellisten tilastotietojen jakaminen EKP:n ja kriisinratkaisumekanismin kesken

EKP:n neuvosto myönsi 7.7.2023 yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle oikeuden käyttää eurojärjestelmän esimerkiksi AnaCredit-tietokantaan ja arvopaperitietokantaansa kokoamia luottamuksellisia tilastotietoja, joita kriisinratkaisuneuvosto tarvitsee lakisääteisissä tehtävissään. Tietojen jakamisen pohjaksi laadittiin pöytäkirja.

Pankkivalvonta

Markkinariskin tarkastelu valvojan arviointiprosessissa

EKP:n neuvosto ei 22.6.2023 vastustanut valvontaelimen ehdotusta julkaista tietoa markkinariskin tarkastelusta valvojan arviointiprosessissa. Valvojat arvioivat paitsi pankkien riskejä myös sitä, miten paljon huomiota riskeihin kiinnitetään ja pystytäänkö niitä pienentämään. Menetelmäkuvaus on julkaistu pankkivalvonnan verkkosivuilla.

Euroopan pankkiviranomaisen ja EKP:n pankkivalvonnan stressitestit

EKP:n neuvosto ei 25.7.2023 vastustanut valvontaelimen ehdotusta hyväksyä Euroopan pankkiviranomaisen ja EKP:n järjestämän stressitestin tulokset. EKP:n valvonnassa olevista pankeista 57 oli mukana pankkiviranomaisen testissä ja 41:lle EKP järjesti testauksen oma-aloitteisesti. Tuloksia julkaistaan illalla 28.7.2023 (noin klo 18.00 Keski-Euroopan aikaa).

Kuuleminen riskitietojen yhdistelystä ja raportoinnista

EKP:n neuvosto ei 20.7.2023 vastustanut valvontaelimen ehdotusta käynnistää julkinen kuuleminen luonnoksesta EKP:n oppaaksi riskitietojen yhdistelystä ja raportoinnista. Näkemyksiään voi kertoa 6.10.2023 saakka. Lisätietoa on pankkivalvonnan verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle