Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2023. január–február

2023. február 24.

Monetáris politika

Az eszközvásárlási program (APP) állománycsökkentésének részletes módozatai

A Kormányzótanács 2023. február 2-án döntött azokról a részletes módozatokról, amelyek alapján az eurorendszer APP alatti értékpapír-állományát a lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztés részleges újbóli befektetésével csökkenteni kívánják. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Piaci műveletek

Módosítások a fedezett hitelműveletek kockázatkezelési rendszerében

A Kormányzótanács 2022. december 16-án az EKB fedezett hitelműveletekre vonatkozó kockázatkezelési keretrendszerének 2022-es felülvizsgálata folyományaként a következő jogi aktusokat fogadta el:

  • EKB/2022/48 iránymutatás az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás módosításáról
  • EKB/2022/49 iránymutatás az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló (EU) 2016/65 iránymutatás módosításáról
  • EKB/2022/50 iránymutatás az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2014/31 iránymutatás módosításáról

A kockázatkezelési keretrendszer általános következetességét javító intézkedések 2023. június 29-től lépnek hatályba. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

A NextGenerationEU (NGEU) fiskális megbízotti szolgáltatások kiterjesztése az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatásra

A Kormányzótanács 2022. december 16-án elfogadta az alábbi jogi aktust azzal a céllal, hogy az EKB által az Európai Bizottságnak nyújtott, az NGEU-hoz kapcsolódó fiskális megbízotti szolgáltatásokat kiterjessze az Ukrajnának nyújtott „Makroszintű pénzügyi támogatás plusz” programra (MFA+) is:

  • EKB/2022/47 határozata többlet tartalékállományok és egyes betétek díjazásáról szóló (EU) 2019/1743 határozat, valamint a nemzeti központi bankoknál és az Európai Központi Banknál tartott egyes nem monetáris politikai betétek díjazásának átmeneti kiigazításáról szóló (EU) 2022/1521 határozat módosításáról

Az EKB jogi kereteinek ez a módosítása az Európai Bizottságtól érkezett azon kérés nyomán történt, hogy 2023 folyamán lehetővé tegyék Ukrajna strukturált, kiszámítható alapon való finanszírozását.

A nettó pénzügyi eszközökről szóló megállapodás (ANFA) felülvizsgálata

A Kormányzótanács 2022. december 19-én jóváhagyta az ANFA módosításait, amelyek célja a kapcsolódó folyamatok hatékonyságának fokozása, miközben a megállapodás lényegi tartalmát alig változtatták meg. A módosított megállapodás elérhető az EUR-Lex portálon.

A DG Bank-Umwandlungsgesetz alapján kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok elfogadhatósága

A Kormányzótanács 2022. december 29-én úgy határozott, hogy 2023. február 28-i hatállyal törli az elfogadható fedezetek listájából a DG Bank-Umwandlungsgesetz alapján kibocsátott adósságinstrumentumokat. Ezek az instrumentumok nem minősülnek az Általános dokumentációban (2. cikk (24a) bekezdése) meghatározott, európai gazdasági térségbeli, jogszabályi fedezett kötvényeknek, ezért 2023. március 1-jétől már nem alkalmazhatók fedezetként. A fokozatos kivezetésről a Kormányzótanács döntése után az EKB honlapján a Fedezet/Forgalomképes eszközök menüpont aktualizálásával tájékoztattunk annak érdekében, hogy az adott eszközöket az eurorendszer hitelműveleteiben fedezetként felhasználó partnereknek elegendő idejük legyen ezek lecserélésére.

Egyes nem monetáris politikai jellegű betétek kamatozásának kiigazításai

2023. február 6-án a Kormányzótanács úgy határozott, hogy kiigazítja az eurorendszernél vezetett kormányzati betétek kamatozásának felső határát annak érdekében, hogy ösztönözze az érintett állományok fokozatos és rendezett csökkentését, minimalizálva ezzel a piac működésére gyakorolt káros hatások kockázatát, és biztosítva a monetáris politika zökkenőmentes transzmisszióját. A 2023. május 1-jétől hatályos döntéssel az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak keretében vezetett betétállomány kamatozását is módosítják. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Makroprudenciális politika és pénzügyi stabilitás

Nyilatkozat az egyéb rendszerszinten jelentős intézmények (O-SII-k) tőkepufferének értékelését szolgáló módosított alsókorlát-módszertanról

A Kormányzótanács 2022. december 21-én tudomásul vette a nemzeti hatóságok által javasolt, O-SII-tőketartalékok értékelésére vonatkozó módosított alsókorlát-módszertant, és jóváhagyta a makroprudenciális irányelvekről szóló nyilvános nyilatkozatot.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény az EKB konvergenciajelentése központi bankok függetlenségére vonatkozó ajánlásainak végrehajtásáról

A Kormányzótanács 2022. december 21-én elfogadta a CON/2022/45 véleményt, amelyet a bolgár pénzügyminiszter nevében eljáró Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) megkeresése alapján bocsátott ki.

EKB-vélemény Olaszország részvételéről a Nemzetközi Valutaalap által kezelt Reziliencia és Fenntarthatóság Alapban

A Kormányzótanács 2022. december 30-án elfogadta a CON/2022/46 véleményt, amelyet az olasz gazdasági és pénzügyminisztérium megkeresése alapján bocsátott ki.

EKB-vélemény a fizetési és elszámolási rendszerekről

A Kormányzótanács 2023. január 6-án elfogadta a CON/2023/1 véleményt, amelyet az észt pénzügyminisztérium megkeresése alapján bocsátott ki.

EKB-vélemény az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv (átdolgozás) iránti javaslatról

A Kormányzótanács 2023. január 16-án az EKB saját kezdeményezésére elfogadta a CON/2023/2 véleményt.

EKB-vélemény a takarék- és hitelszövetkezetek fokozatos megszüntetéséről

A Kormányzótanács 2023. február 2-án elfogadta a CON/2023/3 véleményt, amelyet az észt pénzügyminisztérium megkeresése alapján bocsátott ki.

EKB-vélemény a 260/2012/EU és az (EU) 2021/1230 rendeletnek az azonnali euroátutalások tekintetében történő módosításáról szóló rendeletre irányuló javaslatról

A Kormányzótanács 2023. február 1-jén elfogadta a CON/2023/4 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament megkeresése alapján adott ki.

EKB-vélemény a Central Bank of Cyprus uniós jogi aktusok végrehajtására illetékes hatóságként való kijelöléséről

A Kormányzótanács 2023. február 20-án elfogadta a CON/2023/5 véleményt, amelyet a Ciprusi Köztársaság pénzügyminisztériumának megkeresése alapján adott ki.

Szervezetirányítás

Módosítások a Hrvatska narodna banka eurorendszerbe való belépésével kapcsolatos jogi kereten

A Kormányzótanács 2022 decemberében a következő jogi aktusokat fogadta el annak a változásnak a jelzésére, hogy a Hrvatska narodna banka minősége euroövezeten kívüliről euroövezeti központi bankra változott, ahogy 2023. január 1-jei hatállyal megszűnt a Horvát Köztársaság eltérése:

  • EKB/2022/46 határozat az eurobankjegyek kibocsátásról szóló EKB/2010/29 határozat módosításáról
  • EKB/2022/51 határozat az Európai Központi Bank tőkéjének a Hrvatska narodna banka általi befizetéséről, a Hrvatska narodna banka devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek az Európai Központi Bank számára történő átadásáról, valamint a Hrvatska narodna bankának az Európai Központi Bank tartalékaihoz és céltartalékaihoz való hozzájárulásáról
  • Az Európai Központi Bank és a Hrvatska narodna banka közötti 2022. december 30-i megállapodás az Európai Központi Bank által a Hrvatska narodna banka számára a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 30.3. cikke alapján jóváírt követelésről

Az Általános Tanács 2022 decemberében jóváhagyta az ERM II központi banki megállapodást módosító megállapodást, tekintettel a Horvát Köztársaság eltérésének 2023. január 1-jei hatállyal történő megszüntetésére.

A szavazati jogok rotációs rendszerének megvalósítása a Kormányzótanácsban, tekintettel a Hrvatska narodna banka eurorendszerhez való csatlakozására

A Kormányzótanács 2022 decemberében tudomásul vette a kormányzótanácsi szavazati jogok rotációs rendszerének felülvizsgálatát, amelyet a Hrvatska narodna banka eurorendszerhez való csatlakozása és a döntéshozatalban való részvétele eredményezett. A szavazati jogok 2023-as és 2024-es rotációjának aktualizált menetrendje megtekinthető az EKB honlapján.

Az EKB Etikai bizottságának új elnöke

2023. január 10-én a Kormányzótanácsot arról tájékoztatták, hogy az Etikai Bizottság Erkki Liikanent választotta új elnökévé. Liikanen Patrick Honohant váltja fel, akinek a megbízatása 2022. december 31-én lejárt.

EKB-ajánlás a Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2023. február 15-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2023/1 ajánlást, amely a Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann külső könyvvizsgálóiról szól.

A felülvizsgálati Testület (ABoR) tagjának kinevezése

A Kormányzótanács 2023. február 22-én Christiane Campillt nevezte ki 2023. márciusi hatállyal az ABoR tagságába.

Az EKB 2022-es Éves beszámolója

A Kormányzótanács 2023. február 22-én elfogadta az EKB 2022. pénzügyi évre vonatkozó, könyvvizsgáló által ellenőrzött pénzügyi kimutatásait. Az Éves beszámoló és a kapcsolódó sajtóközlemény 2023. február 23-án jelent meg az EKB honlapján.

Statisztika

Az éghajlattal kapcsolatos új statisztikai mutatók közzététele

Az EKB 2023. január 24-én bejelentette az éghajlattal kapcsolatos statisztikai mutatók első csoportjának közzétételét, amellyel célja az éghajlattal kapcsolatos kockázatok pénzügyi szektorra gyakorolt hatásának jobb felmérése, valamint a fenntartható, zöld finanszírozás alakulásának nyomon követése. A mutatók közzététele újabb lépés az EKB éghajlat-politikai tervében vállalt kötelezettségei teljesítése felé. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Bankjegyek és érmék

Határozat a 2022. évi érmekibocsátás mennyiségének módosításáról

A Kormányzótanács 2022. december 13-án elfogadta az EKB/2022/45 határozatot, amely a 2022-ben történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről szóló (EU) 2021/2255 határozatot módosítja. A 2022. évi kibocsátás mennyiségét módosítani kellett arra válaszul, hogy kérelmezték további mennyiség ad hoc jóváhagyását.

Az EKB bankfelügyelete

Az EKB és a nem résztvevő uniós tagállamok illetékes nemzeti hatóságai (INH-k) által kötött felügyeleti egyetértési megállapodás

Az EKB 2022. december 29-én egyetértési megállapodást kötött a felügyeleti együttműködésről az EKB és annak a hat uniós tagállamnak az illetékes hatóságai között, amelyek nem vesznek részt az európai bankfelügyeletben. A megállapodás célja az uniós szintű felügyeleti együttműködés tovább erősítése azáltal, hogy keretet biztosítanak a Cseh Köztársaság, Dánia, Magyarország, Lengyelország, Románia és Svédország számára a felügyeleti ügyekről és a határon átnyúlóan felügyelt intézményeket érintő kérdésekről, valamint a felügyeleti módszertanokról, megközelítésekről és prioritásokról folyó rendszeres információcseréhez. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható.

Megfelelés a rendszerszintű jelentőség mutatóinak meghatározásáról és nyilvánosságra hozataláról szóló, módosító EBH-iránymutatásoknak

A Kormányzótanács 2023. január 10-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy az EKB a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetek esetében az EKB megfelel a rendszerszintű jelentőség mutatóinak meghatározásáról és nyilvánosságra hozataláról szóló módosító EBH-iránymutatásoknak (EBA/GL/2022/12).

A 2022-es felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) eredményei

A Kormányzótanács 2023. január 12-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy publikálja a 2022. évi SREP eredményeit. A jelentés a kapcsolódó sajtóközleménnyel együtt az EKB bankfelügyeleti honlapján érhető el.

Megfelelés a nemteljesítő és átstrukturált kitettségek nyilvánosságra hozatalára vonatkozó módosító EBH-iránymutatásoknak

A Kormányzótanács 2023. január 13-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetek esetében az EKB megfelel a nemteljesítő és átstrukturált kitettségek nyilvánosságra hozatalára vonatkozó módosító EBH-iránymutatásoknak (EBA/GL/2022/13).

Az eurorendszer 2023. évi stressztesztje

Az EKB 2023. január 31-én információkat tett közzé az Európai Bankhatósággal közösen lefolytatandó 2023. évi stressztesztről. Az erről szóló sajtóközlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok