Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2020. július

2020. július 31.

Piaci műveletek

A rövid távú minősítések hozzárendelése az eurorendszer összehangolt minősítési skálájához – felülvizsgálat

A Kormányzótanács 2020. június 26-án úgy határozott, hogy a DBRS Morningstar R-3, a Moody’s P-3 és a Standard & Poor’s A-3 rövid távú minősítését az eurorendszer összehangolt minősítési skáláján a 4. helyett a 3. hitelminőségi besoroláshoz (CQS) rendeljék hozzá, és jóváhagyta az eurorendszer aktualizált összehangolt minősítési skálájának közzétételét az EKB honlapján. A módosítás annak az eredménye, hogy eseti jelleggel felülvizsgáltuk a külső hitelminősítők rövid távú minősítései és az eurorendszer harmonizált skálája közti megfeleltetéseket. Az új hozzárendelés 2020. augusztus 1-jén lép hatályba.

A bolgár leva és a horvát kuna felvétele az ERM–II árfolyam-mechanizmusba

Az EKB 2020. július 13-án bejelentette az intervenciós kötelezettséget kiváltó árfolyamokat, amelyeket az EKB és a Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank), illetve a Hrvatska narodna banka közös megegyezéssel állapított meg az Európai Központi Bank és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai közötti, 2006. március 16-i megállapodás 1. cikkének 2 pontjával összhangban, amely a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus működési eljárásairól rendelkezik. Az erről szóló sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható. A döntést megelőzte a bolgár és a horvát hatóságoknak mind a bankuniós, mind az ERM–II-csatlakozás iránti előzetes kötelezettségvállalásának pozitív értékelése, amely a két pénznem ERM–II rendszerbe való felvételére vonatkozó, 2020. július 10-i hivatalos határozatokhoz vezetett. Erről két közlemény szintén megtalálható az EKB és az Európai Bizottság honlapjain.

Elővigyázatossági repokeret-megállapodások Albánia, Szerbia és Magyarország központi bankjaival

Az EKB 2020. július 17-én bejelentette, hogy a Kormányzótanács jóváhagyta az Albán Nemzeti Bank és a Szerb Nemzeti Bank részére euroalapú likviditást nyújtó két repokeret felállítását, aminek célja, hogy kielégítse a koronavírus (a Covid19 betegség) okozta sokk miatti piaci működési zavarok idején euróban felmerülő esetleges likviditásigényt. Az EKB 2020. július 23-án további hasonló megállapodást jelentett be a Magyar Nemzeti Bankkal. A vonatkozó összes sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Az eurorendszer fedezeti keretrendszerében ügynökségnek minősített kibocsátók körének eseti felülvizsgálata

A Kormányzótanács 2020. július 17-én 15 kibocsátóval bővítette az elismert ügynökségek jegyzékét az EKB honlapján: NBank Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank), Investitionsbank Sachsen-Anhalt (ISA), Thüringer Aufbaubank, Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Bremer Aufbau-Bank, Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Saarländische Investitionskreditbank AG, Clairsienne, Clésence, Valloire Habitat, Alliade Habitat, Néolia, Vilogia, Batigère és Malta Development Bank. Ezt a minőségi kritériumok teljesítésére vonatkozó pozitív értékelés előzte meg, amely az általános jó működésen és az országos, illetve regionális hatókörön alapul. Mindezek eredményeképp a felsorolt kibocsátók az eszközvásárlási program (APP) és a pandémiás vészhelyzeti vásárlási program (PEPP) keretében vásárláshoz elfogadhatókká válnak.

A további hitelkövetelések keretrendszereinek újabb kiterjesztése, válaszul a Covid19-világjárványra

A Kormányzótanács 2020. július 20-án és 22-én jóváhagyta egy nemzeti központi bank (NKB) további hitelkövetelésekre (ACC) vonatkozó új, ideiglenes keretrendszer létrehozása iránti kérelmét, valamint öt másik NKB meglévő ACC-rendszerének módosítására vonatkozó kérelmét. Az ACC-keretrendszereket 2011-ben azzal a szándékkal vezettük be, hogy az eurorendszer NKB-inak lehetővé tegyük olyan hitelkövetelések fedezetként való átmeneti elfogadását, amelyek nem felelnek meg az általános dokumentációban előírt jegybankképességi szabályoknak, illetve hitelminőségi standardoknak. A Kormányzótanács által 2020. április 7-én jóváhagyott fedezetkövetelmény-lazító intézkedéscsomag értelmében lehetővé vált a szóban forgó keretrendszerek további kiterjesztése. Az új vagy kibővített ACC-keretrendszerek elfogadásához előzetes kormányzótanácsi jóváhagyásra van szükség. A témáról bővebb információk az EKB honlapján találhatók.

A SURE-kölcsönök nyújtásának működésbe állítása

A Kormányzótanács 2020. július 22-én jóváhagyta a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó új eszköz (SURE) keretében folyósított kölcsönök nyújtásával kapcsolatos operatív szempontokat. Első lépésként az EKB egy darab számlát nyit az Európai Bizottság és egy-egy számlát minden hitelfelvevő uniós tagállam NKB-ja számára, amelyen azokat a pénzeszközöket tartják a SURE-kölcsön nyújtásához, amelyekre a törlesztés előtt kötelező 20 TARGET2-munkanapos tartási periódus vonatkozik. Másodszor, a Kormányzótanács úgy döntött, hogy az említett kötelező időszak alatt a megfelelő esedékesség előtt 20 TARGET2-munkanappal az EKB-számlán kötelezően betétként elhelyezett, SURE eszközzel kapcsolatos törlesztés (tőke és kamat) mentesül a negatív kamatlábon történő kamatozás alól. Ehelyett az előzetes időszak során az említett betétek vagy nulla százalékkal, vagy a betéti rendelkezésre állás kamatlábán kamatoznak, azon, amelyik a magasabb. A felsorolt döntések tükröződni fognak a megfelelő jogi aktusokban. A SURE várhatóan akár 100 milliárd eurónyi pénzügyi támogatást is biztosíthat az érintett tagállamoknak nyújtott uniós kölcsön formájában.

A kötelező tartalékra és a kétszintű rendszerre vonatkozó adatok közzététele

A Kormányzótanács 2020. július 23-án jóváhagyta, hogy az EKB honlapján tartalékolási időszakonként nyilvánosságra hozzák a kötelező tartalékok, a folyó fizetési mérleg és a többlettartalékok országos adatait, valamint a kétszintű kamatozási rendszerrel kapcsolatos, az eurorendszer szintjén összesített és országos adatokat. A publikálni kívánt adatok: a mentességi keret, a mentességet kapott többlettartalék, a mentességet nem kapott többlettartalék és a fel nem használt keret. Minden adatot a tartalékolási periódus alatti átlagként teszünk közzé. Az EKB fenntartja a lehetőséget, hogy késleltesse az adatközlést, ha az megítélése szerint negatívan hathat a piacokra. A kétszintű rendszer bevezetése óta eltelt időszak adatait első alkalommal 2020. novemberben tervezzük publikálni a belső rendszerek módosítása után. Ezt követően az egyes tartalékolási időszakok végén kerül sor a közzétételre.

Határozat az átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programról szóló (EU) 2020/440 határozat módosításáról

A Kormányzótanács 2020. július 28-án elfogadta az átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programról szóló (EU) 2020/440 határozat módosításáról szóló EKB/2020/36 határozatot. A módosító határozattal jogilag bevezetjük a program méretének megnöveléséről és a nettó vásárlások tervezett időtávjának meghosszabbításáról 2020. június 4–5-én hozott kormányzótanácsi döntéseket. A határozat rövidesen megjelenik az EUR-Lex portálon.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Hozzászólás a kis összegű fizetésforgalomra vonatkozó EU-stratégiáról szóló európai bizottsági nyilvános konzultációhoz

A Kormányzótanács 2020. június 25-én jóváhagyta a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) az Európai Bizottság nyilvános konzultációhoz tett hozzászólását a kis összegű fizetésforgalomra vonatkozó EU-stratégia témakörében, és engedélyezte annak közzétételét. A mind ebből, mind egy párhuzamosan zajló – az európai/fintech akciótervvel kapcsolatos új digitális pénzügyi stratégiáról szóló – nyilvános konzultációból kapott visszajelzéseket az Európai Bizottság várhatóan arra használja fel, hogy előkészítse 2020 harmadik negyedévi közzétételre a kis összegű fizetésforgalmi stratégiát.

A TARGET fizetési műveletek azonnali kiegyenlítése (TIPS) rendszeren keresztüli azonnali fizetés páneurópai elérhetősége

A Kormányzótanács 2020. július 22-én úgy döntött, hogy 2021 novemberéig – a lehetséges migrációs időszak figyelembevételével – a pénzforgalmi szolgáltatók – akik bekapcsolódtak a SEPA azonnali átutalási rendszerébe (SCT Inst), és a TARGET2-ben elérhetők – a TIPS jegybankpénz-likviditási számlán is elérhetőek legyenek. Az elérhetőségük formája vagy mint résztvevő vagy mint elérhető fél (azaz egy másik pénzforgalmi szolgáltató számláján keresztül). Ugyanakkor az összes olyan automatizált elszámolóháznak, amely azonnali fizetési szolgáltatást nyújt, a technikai számláit át kell vinnie a TARGET2-ből a TIPS-be. Ezekkel az intézkedésekkel megteremthető az azonnali eurofizetés páneurópai szinten, ahol a végső cél, hogy mind a fizikai üzletekben, mind online lehetővé tegyék valós időben a bármely országból jövő és bármely országba irányuló elektronikus fizetést.

A TARGET2-TARGET2-Securities (T2-T2S) konszolidációs munkaprogram lefutásának meghosszabbítása

A Kormányzótanács 2020. július 22-én jóváhagyta a T2-T2S konszolidációs munkaprogram ütemezésének egy évvel való meghosszabbítását 2021. novemberről 2022. novemberig. Emellett úgy döntött, hogy az eurorendszer fedezetkezelési rendszerének (ECMS) bevezetési napját szintén elhalasztja 2022 novemberéről legalább 2023 júniusáig, és a Piaci Infrastruktúra Testület további elemzést végez. A döntések mögötti megfontolások azokhoz a problémákhoz köthetők, amelyek a pénzügyi ágazatot érik a Covid19-világjárvány nyomán és amiatt, hogy átütemezték a SWIFT határon átnyúló fizetésforgalomnak az ISO 20022-re való globális migrációját.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény a Banco de Portugal elnöke és az igazgatótanács többi tagja kinevezési feltételeinek módosításáról

A Kormányzótanács 2020. július 21-én elfogadta a CON/2020/19 véleményt, amelyet a Portugál Köztársaság országgyűlésének a felkérésére adott ki.

Szervezetirányítás

Az EKB bankfelügyeletének új szervezeti felépítése

A Kormányzótanács 2020. július 24-én tudomásul vette az EKB bankfelügyelete szervezeti egységeinek új szerkezetét. Az EKB Igazgatósága a Bank eljárási szabályzata 10.1 cikkének megfelelően konzultált az említett szervezeti változásról a Kormányzótanáccsal. A változáshoz szükséges forrásokat a meglevő személyzet átcsoportosításával fedezik, és költségszempontból semleges lesz. A változások közé tartozik két új szervezeti egység kialakítása (a számukat ezzel hétre emelve); a feladatok újraelosztása a meglevő szervezeti egységek között úgy, hogy a konkrét banki felügyeletet az egyes bankok üzleti modelljei alapján szervezik. A várhatóan 2020 negyedik negyedévére lezajló változásokról részletesebben az EKB bankfelügyeleti honlapján olvashatunk a kapcsolódó sajtóközleményben.

Az EKB Etikai Bizottsága által kiadott vélemények közzététele

A Kormányzótanács 2020. július 30-án úgy határozott, hogy közzéteszi az Etikai Bizottság által kiadott véleményeket, amelyeknek a címzettjei az Igazgatóság, a Kormányzótanács és a Felügyeleti Testület jelenlegi tagjai. A szóban forgó véleményeket azóta bocsátották ki, hogy 2019 januárjában életbe lépett az Európai Központi Bank vezető tisztségviselőinek szóló egységes magatartási kódex (2019/C 89/03). Először az egységes kódex 11. és 12. cikkében szabályozott potenciális összeférhetetlenségről szóló véleményeket bocsátjuk ki, másodszor pedig a megbízatás befejeződése utáni fizetett munkaviszonyról (egységes kódex, 17. cikk) szóló véleményeket, amelyeket adott esetben az Etikai Bizottság és a Kormányzótanács tanácskozásainak eredményeivel egészítünk ki. A 2020. szeptemberben induló, kétévenként megjelenő kiadvány az EKB olyan új kezdeményezése, amely az átláthatóság fokozására, valamint a jó irányítás és feddhetetlenség melletti elkötelezettség bemutatására irányul.

Statisztika

Határozat az 1073/2013/EU rendelet alapján engedélyezhető eltérésekről szóló (EU) 2015/32 határozat módosításáról

A Kormányzótanács 2020. július 17-én elfogadta az (EU) 2020/1100 határozatot (EKB/2020/33), amely a befektetési alapok eszközeire és kötelezettségeire vonatkozó statisztikákról szóló 1073/2013/EU rendelet alapján engedélyezhető eltérésekről szóló (EU) 2015/32 határozatot módosítja. A módosító határozat további olyan befektetésialap-kategóriák beiktatásáról rendelkezik, amelyek tekintetében az 1073/2013/EU (EKB/2013/38) rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alapján eltérés adható Ausztria, Lettország, Litvánia és Portugália nemzeti központi bankjainak. Emellett előírja még, hogy Franciaország esetében törölni kell azokat a befektetésialap-kategóriákat, amelyek már nem alkalmazandóak, és bizonyos nemzeti jogszabályok változásaiból eredő kisebb módosításokat tartalmaz. A határozat az EUR-Lex portálon olvasható.

A rövid lejáratú eurokamatlábra (€STR) vonatkozó megszüntetési politika és eljárásrend

A Kormányzótanács 2020. július 20-án elfogadta az €STR megszüntetésére vonatkozó politikát és eljárásokat, és engedélyezte ezek közzétételét az EKB honlapján. Az eurorendszer ezzel az (EU) 2019/1265 iránymutatásban (EKB/2019/19) előírt egyértelmű írott irányelvek és eljárások elfogadására vonatkozó követelménynek tesz eleget, amelyek akkor követendők, ha az €STR esetleg megszűnik olyan helyzet vagy bármely más körülmény miatt, amelyben a rövid lejáratú eurokamatláb már nem fejezi ki reprezentatív módon a mögöttes kamatlábat, amelyet az €STR-rel mérni kívánnak.

Visszatekintő, biztosítékkal nem fedezett pénzpiaci hozamok előállítása

A Kormányzótanács 2020. július 23-án jóváhagyta az EKB számára, hogy elindítsa a rövid lejáratú eurokamatlábon (€STR) alapuló napi kamatos kamattal számított hozamráták és napi indexek publikálását. A jóváhagyás a hozamok paramétereiről tervezett nyilvános konzultáción gyűjtött észrevételek függvénye. A Kormányzótanács a konzultáció elindítását is engedélyezte. A más, nagyobb központi bankok példáját követő publikálás az EURIBOR-hoz kapcsolódó szükséghelyzeti tervekhez nyújtott támogatást jelzi, és lehetővé teheti az €STR szélesebb körű piaci alkalmazását. A nyilvános konzultációval kapcsolatos dokumentáció az EKB honlapján megtekinthető.

Bankfelügyelet

Az EKB és a Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank), valamint az EKB és a Hrvatska Narodna Banka közötti szoros együttműködés kialakításáról szóló határozatok

A Kormányzótanács 2020. június 24-én elfogadta az (EU) 2020/1015 határozatot az Európai Központi Bank és a Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) közötti szoros együttműködés létrehozásáról (EKB/2020/30), továbbá az (EU) 2020/1016 határozatot az Európai Központi Bank és a Hrvatska narodna banka közötti szoros együttműködés létrehozásáról (EKB/2020/31). Mindkét határozat megtalálható az EUR-Lex portálon.

Iránymutatás az 575/2013/EU rendelet 178. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerinti mérlegelési jogkör gyakorlásáról

A Kormányzótanács 2020. június 25-én elfogadta az (EU) 2020/978 iránymutatást az 575/2013/EU rendelet 178. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerinti mérlegelési jogkörnek az illetékes nemzeti hatóságok által a késedelmes hitelkötelezettség lényegességének értékeléséhez használt küszöb tekintetében a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények vonatkozásában történő gyakorlásáról (EKB/2020/32). Az iránymutatás, amely figyelembe veszi a kapcsolódó, 2020 januárjában indított nyilvános EKB-konzultáció során kapott visszajelzést, az EUR-Lex portálon olvasható.

Konzultáció a Felügyeleti Testület eljárási szabályzatának módosításairól

A Kormányzótanáccsal 2020. július 15-én a Felügyeleti Testület eljárási szabályzatának módosítástervezeteiről konzultáltak, amelyeket a Felügyeleti Testület abból a célból javasol, hogy felkészüljenek a bolgár és a horvát illetékes nemzeti hatóságok részvételére azután, hogy létrejött a két ország hatóságai és az EKB közötti szoros együttműködés az egységes felügyeleti mechanizmus keretében. Az EKB eljárási szabályzatának 13. cikke d) pontja alapján a Felügyeleti Testületnek a Kormányzótanáccsal való konzultáció után kell elfogadnia az eljárási szabályzatát.

A bankok felkészülése a referencia-kamatlábak átalakítására

A Kormányzótanács 2020. július 22-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy engedélyezze a referencia-kamatlábak átalakításáról szóló két dokumentum publikálását. Az első dokumentumban az egységes felügyeleti mechanizmus alatt felügyelt bankok referenciakamat- átalakításra való felkészültségének horizontális értékelését mutatja be, a második pedig egy olyan jelentés, amelyben összefoglalják a bankok által az átmenet során követendő helyes gyakorlatot. Mindkét dokumentum megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

A Covid19-válságra tekintettel alkalmazott jogalkotási és nem jogalkotási jellegű fizetési moratóriumokról szóló EBH-iránymutatásoknak való megfelelés

A Kormányzótanács 2020. július 24-én nem emelt kifogást azon felügyeleti testületi javaslat ellen, hogy értesítsék az Európai Bankhatóságot (EBH) arról, hogy az EKB-nak szándékában áll a közvetlen felügyelete alatt álló jelentős hitelintézetek tekintetében megfelelni a Covid19-válságra tekintettel alkalmazott jogalkotási és nem jogalkotási jellegű fizetési moratóriumokról szóló EBH-iránymutatásoknak (EBA/GL/2020/02).

A Covid19 sérülékenységi elemzés eredményei

A Kormányzótanács 2020. július 24-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy közzétegye a Covid19 sérülékenységi elemzés eredményeit. A vizsgálatot azért végezte az SSM, hogy meghatározza a banki ágazatnak a pandémia nyomán kialakult potenciális sérülékeny pontjait. A részletes összesített eredmény a kapcsolódó sajtóközleménnyel együtt megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Ajánlás a Covid19-pandémia alatti osztalékfizetésről

A Kormányzótanács 2020. július 27-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy elfogadja az EKB/2020/35 ajánlást a Covid19-világjárvány alatti osztalékfizetésekről és az EKB/2020/19 ajánlás hatályon kívül helyezéséről. Az EKB/2020/35 ajánlás a jelentős hitelintézetek vezérigazgatóihoz címzett (a pandémiával összefüggésben a javadalmazási politikákról, illetve a bajbajutott adósok kezeléséhez szükséges operatív kapacitásról szóló) két levéllel és a kapcsolódó sajtóközleménnyel együtt megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok