Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

November 2009

Operationele aangelegenheden

Ratingcriteria voor effecten met activa als onderpand bij krediettransacties van het Eurosysteem

De Raad van Bestuur heeft besloten de ratingcriteria voor effecten met activa als onderpand ( asset-backed securities) aan te passen. Het Eurosysteem vereist ten minste twee ratings van erkende en externe kredietbeoordelinginstituten voor alle effecten met activa als onderpand die vanaf 1 maart 2010 worden uitgegeven. Bij het bepalen van de beleenbaarheid van deze effecten met activa als onderpand, zal het Eurosysteem de “ second-best-regel” toepassen, dat wil zeggen dat niet alleen de beste rating maar ook de op één na beste beschikbare rating moet voldoen aan de minimumeis die aan effecten met activa als onderpand is gesteld (voor meer informatie, zie het persbericht van 20 januari 2009). Vanaf 1 maart 2011 gaan de second-best-regel en de voorwaarde dat alle effecten met activa als onderpand minimaal twee ratings moeten hebben gelden voor alle effecten met activa als onderpand, ongeacht de uitgiftedatum. Vandaag is een persbericht over dit onderwerp gepubliceerd op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Toezichtsrapport van het Eurosysteem 2009

Op 30 oktober 2009 sprak de Raad van Bestuur zijn goedkeuring uit over het eerste Eurosystem Oversight Report (Toezichtsrapport van het Eurosysteem), dat overheidsinstanties, aanbieders van marktinfrastructuur en hun deelnemers, en het algemene publiek moet informeren over de prestaties van de toezichtsfunctie van het Eurosysteem en de beoordeling van het Eurosysteem wat betreft de veiligheid en betrouwbaarheid van de infrastructuren voor betalingen en clearing en settlement binnen het eurogebied. Het doel is om mensen bewust te maken van de ontwikkelingen op het gebied van deze infrastructuren en van de rol van het Eurosysteem bij het toezien op zulke ontwikkelingen en het aanpakken van potentiële risico’s en ondoelmatigheden. Het rapport is op 12 november 2009 gepubliceerd op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Financial Stability Review – December 2009

Op 19 november 2009 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van de Financial Stability Review – December 2009. Het verslag biedt een uitvoerige beoordeling van het vermogen van het financiële systeem van het eurogebied ongunstige verstoringen te absorberen en onderzoekt de belangrijkste bronnen van risico’s voor en kwetsbaarheden van de stabiliteit van het financiële stelsel. Het verslag wordt medio december 2009 op de website van de ECB gepubliceerd.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de verlenging van Poolse overheidssteun aan financiële instellingen  

Op 23 oktober 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Poolse Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een verlenging van de overheidssteun aan financiële instellingen (CON/2009/82). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de winstverdeling van Lietuvos bankas  

Op 14 oktober 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Litouwse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de winstverdeling van Lietuvos bankas (CON/2009/83). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake toezicht door De Nederlandsche Bank op afwikkeldiensten

Op 26 oktober 2009 heeft de Raad van Bestuur, op eigen initiatief, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake toezicht door De Nederlandsche Bank op afwikkeldiensten (CON/2009/84). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de onafhankelijkheid van Národná banka Slovenska

Op 27 oktober 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Nationale Raad van de Republiek Slowakije, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de onafhankelijkheid van Národná banka Slovenska (CON/2009/85). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende Oostenrijkse maatregelen ter verbetering van de liquiditeit en ter vergroting van het concurrentievermogen van kredietinstellingen

Op 28 oktober 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Oostenrijkse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende maatregelen ter verbetering van de liquiditeit en ter vergroting van het concurrentievermogen van kredietinstellingen (CON/2009/86). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende verlenging van de uiterste termijn voor het inleveren van bepaalde bankbiljetten voor omwisseling in Hongarije

Op 29 oktober 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende verlenging van de uiterste termijn voor het inleveren van bepaalde bankbiljetten voor omwisseling (CON/2009/87). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende communautaire wetgeving die verband houdt met macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en de oprichting en het functioneren van een Europees Comité voor Systeemrisico’s.

Op 26 oktober 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautair macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s en een voorstel voor een Beschikking van de Raad tot toewijzing aan de ECB van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico’s (CON/2009/88). Het Advies is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 11 november 2009 en is ook beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de samenstelling van de directie van de Central Bank and Financial Services Authority of Ireland en het lidmaatschap van de Irish Financial Services Regulatory Authority  

Op 4 november 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Ierse Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de samenstelling van de directie van de Central Bank and Financial Services Authority of Ireland en het lidmaatschap van de Irish Financial Services Regulatory Authority (CON/2009/89). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de rangorde van het voorrecht van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  

Op 4 november 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Belgische Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de rangorde van het voorrecht van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2009/90). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake het standpunt van de Europese Gemeenschap ten opzichte van monetaire overeenkomsten met Vaticaanstad en met de Republiek San Marino

Op 5 november 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake aanbevelingen voor een beschikking van de Raad met betrekking tot het standpunt dat de Europese Gemeenschap zal innemen bij de heronderhandeling van de monetaire overeenkomst met Vaticaanstad en met betrekking tot het standpunt dat de Europese Gemeenschap zal innemen bij de heronderhandeling van de monetaire overeenkomst met de Republiek San Marino (CON/2009/91). De Engelstalige versie van het Advies is beschikbaar op de website van de ECB. Het Advies wordt binnenkort in alle officiële talen gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende Litouwse voorwaarden en procedures voor de toepassing van de maatregelen ter versterking van de financiële stabiliteit

Op 12 november 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Litouwse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende Litouwse voorwaarden en procedures voor de toepassing van de maatregelen ter versterking van de financiële stabiliteit (CON/2009/93). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake communautaire wetgeving met betrekking tot kapitaalvereisten

Op 12 november 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG wat betreft de kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en voor hersecuritisaties, alsook het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid (CON/2009/94). Het Advies wordt binnenkort gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende communautaire wetgeving met betrekking tot de echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie

Op 16 november 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende de echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie (CON/2009/95). Het Advies wordt binnenkort gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de realisatie van aan de Banco de España verschafte zekerheden

Op 16 november 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Spaanse Staatssecretaris voor Economische Zaken, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de realisatie van aan de Banco de España, aan andere nationale centrale banken van de lidstaten of aan de ECB in de uitvoering van hun taken verschafte zekerheden (CON/2009/96). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media