Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Mei 2009

Operationele aangelegenheden

Start van langerlopende herfinancieringstransacties met een looptijd van één jaar

Op 7 mei 2009 heeft de Raad van Bestuur besloten tot de uitvoering van liquiditeitsverschaffende langerlopende herfinancieringstransacties met een looptijd van één jaar. Een persbericht met gedetailleerde informatie over deze transacties is op die dag gepubliceerd op de website van de ECB.

Verdere tijdelijke uitbreiding van de lijst van activa die als onderpand kunnen worden gebruikt

Op 7 mei 2009 heeft de Raad van Bestuur besloten de tijdelijke uitbreiding van de lijst van beleenbare activa, die op 15 oktober 2008 middels een persbericht was bekendgemaakt, tot eind 2010 te verlengen.

De Europese Investeringsbank wordt een geaccepteerde tegenpartij van het Eurosysteem

Op 7 mei 2009 heeft de Raad van Bestuur besloten (en de ECB in een persbericht bekendgemaakt) dat op 8 juli 2009 de Europese Investeringsbank een geaccepteerde tegenpartij bij de monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem zal worden.

Wijziging van het ECB-Richtsnoer betreffende monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures

Op 7 mei 2009 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/7 betreffende monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem (ECB/2009/10). Het Richtsnoer is op 19 mei 2009 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van de ECB.

Betalingssystemen en Marktinfrastructuur

Wijziging van het ECB-Richtsnoer betreffende TARGET2

Op 7 mei 2009 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/2 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2) (ECB/2009/9). Dit Richtsnoer is op 19 mei 2009 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van de ECB.

Jaarverslag over TARGET voor 2008

Op 8 mei 2009 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van het Jaarverslag over TARGET2 voor 2008. In het verslag wordt achtergrondinformatie gegeven over TARGET en een beschrijving van de prestaties en de belangrijkste ontwikkelingen in 2008. Het verslag is op 15 mei 2009 gepubliceerd op de website van de ECB.

Verslag over OTC-derivaten en post-trading-infrastructuren

Op 8 mei 2009 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van een verslag over over-the-counter-derivaten en post-trading-infrastructuren. In dit verslag wordt een beoordeling gepresenteerd van vier belangrijke markten voor OTC-derivaten en van de markt voor repo’s. In het verslag wordt tevens voor elk van deze markten onderzocht hoe belangrijk de euro is, de locatie van de marktpartijen, en hoe en waar de verhandeling, clearing en settlement van de desbetreffende financiële producten plaatsvindt. Op grond van deze analyse komen in het verslag enkele beleidsimplicaties naar voren ten aanzien van de noodzaak post-trading-infrastructuren voor het eurogebied te ontwikkelen. Het verslag zal te zijner tijd worden gepubliceerd als een Occasional Paper van de ECB.

Toezichtsbeoordelingsverslag TARGET2

Op 14 mei 2009 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een verslag betreffende de beoordeling van het ontwerp van TARGET2. Het verslag concludeert dat het systeem voldoet aan de zogeheten Core Principles voor Systemically Important Payment Systems [Kernbeginselen voor betalingssystemen van systeemkritisch belang] en aan de door het Eurosysteem gehanteerde toezichtsverwachtingen betreffende de bedrijfscontinuïteit voor betalingssystemen van systeemkritisch belang. De Raad van Bestuur heeft zijn toestemming gegeven aan de publicatie van het verslag op 15 mei 2009 op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en Financieel toezicht

Verslag van het Comité voor Bankentoezicht getiteld "EU banks' funding structures and policies"

Op 8 mei 2009 heeft de Raad van Bestuur zijn toestemming gegeven aan de publicatie van een door het Comité voor Bankentoezicht opgesteld verslag betreffende de financieringsstructuren en het financieringsbeleid van banken in de EU. In dit verslag, dat op 13 mei 2009 is gepubliceerd op de website van de ECB, wordt de invloed van de financiële crisis op de bronnen en kosten van bankenfinanciering onderzocht, alsook de manier waarop banken hun financieringsstructuren beheren.

Financial Stability Review, juni 2009

Op 20 mei 2009 heeft de Raad van Bestuur zijn toestemming gegeven aan de publicatie van de Financial Stability Review van juni 2009. In dit verslag wordt uitgebreid beoordeeld in hoeverre het financiële stelsel van het eurogebied in staat is negatieve verstoringen op te vangen en worden de belangrijkste bronnen van risico’s voor en kwetsbaarheid van de stabiliteit van het financiële stelsel onderzocht. De Review zal op 15 juni 2009 worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies aangaande Litouwse wetgeving ten aanzien van het toezicht op betalingsinstellingen

Op 24 april 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Litouwse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies aangaande het toezicht op betalingsinstellingen door Lietuvos bankas (CON/2009/40). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies aangaande de verhoging van het IMF-quotum van Portugal

Op 29 april 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Portugese Ministerie van Financiën en Openbaar Bestuur, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies aangaande de betaling door Banco de Portugal van de toename van het quotum van Portugal in het Internationaal Monetair Fonds (CON/2009/41). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies aangaande Roemeense wetgeving betreffende statistieken

Op 4 mei 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Roemeense Nationale Instituut voor Statistieken, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies aangaande de organisatie en de werking van officiële statistieken in Roemenië (CON/2009/42). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies aangaande diensten voor correspondentenbankieren en daarmee verband houdende statistieken in Roemenië

Op 5 mei 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de liberalisatie van correspondent banking-diensten voor betalingen in de nationale valuta en inzake de desbetreffende statistische rapportagevereisten (CON/2009/43). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies aangaande het wettelijk kader van Magyar Nemzeti Bank

Op 8 mei 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Hongaarse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies aangaande de aanpassing van het wettelijk kader van Magyar Nemzeti Bank aan nieuwe administratieve regels (CON/2009/44). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies aangaande het personeel van de Deutsche Bundesbank

Op 11 mei 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Deutsche Bundesbank, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de op het personeel van de Deutsche Bundesbank toepasselijke juridische relaties (CON/2009/45). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies aangaande de toezichtsrol van Banque centrale du Luxembourg

Op 14 mei 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Banque centrale du Luxembourg, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake het uitbreiden van de oversight-rol van de Banque centrale du Luxembourg middels een ontwerp van wet betreffende betalingsdiensten, elektronisch-geldinstellingen en het definitieve karakter van de afwikkeling in betalings- en effectenafwikkelingssystemen (CON/2009/46). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies aangaande bezoldiging in de publieke sector en de onafhankelijkheid van de centrale bank in Letland

Op 18 mei 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Latvijas Banka, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake maatregelen betreffende bezoldiging in de overheidssector met betrekking tot de centrale-bankonafhankelijkheid (CON/2009/47). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Wijziging van de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de ECB

Op 5 mei 2009 heeft de Raad van Bestuur besloten het pensioenstelsel voor personeelsleden van de ECB te wijzigingen. Deze wijzigingen, die per 1 juni 2009 in werking zullen treden, zullen worden opgenomen in de herziene Bijlage III van de Arbeidsvoorwaarden van het Personeel van de Europese Centrale Bank. Deze Annex bevat de gedetailleerde voorzieningen van de pensioenregeling van de ECB en zal binnenkort beschikbaar komen op de website van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media