Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

April 2008

Operationele aangelegenheden

Het Short-Term European Paper-initiatief (STEP) – Uitbreiding van de betrokkenheid van het ESCB

Op 24 april 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Europese Bankenfederatie, zijn goedkeuring gehecht aan uitbreiding van de betrokkenheid van het ESCB bij het toekennen van STEP-keurmerken (waaraan de Raad van Bestuur in april 2006 zijn goedkeuring had gegeven) voor nog eens twee jaar tot eind juni 2010.

Economische, monetaire en financiële situatie

Negende Structural Issues Report

Op 24 april 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het negende Structural Issues Report, dat was opgesteld door het Comité voor het Monetaire Beleid (een van de Eurosysteem-/ESCB-Comités). Het rapport biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het arbeidsaanbod en zijn determinanten in het eurogebied over de periode 1996-2007, en noemt de toekomstige uitdagingen voor beleidsmakers. Het rapport zal aan het Europees Parlement worden toegezonden en op 25 juni 2008 worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Betalingssystemen en Marktinfrastructuur

Naleving van de criteria van het Gemeenschappelijke Eurobetalingsgebied (SEPA) door infrastructuren

Op 24 april 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een gedetailleerd referentiekader ter completering van de vier SEPA-nalevingscriteria die het Eurosysteem in juli 2007 heeft goedgekeurd. Dit referentiekader zal op 28 april 2008 worden gepubliceerd op de website van de ECB.

T2S-beheer voor de specificatiefase

Op 24 april 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de gedetailleerde afspraken voor het T2S-beheer gedurende de specificatiefase van het project die naar verwachting tot eind 2009 zal duren. Hoewel de algemene beheerafspraken voor de huidige gebruikersvereistenfase van toepassing zullen blijven, zullen kleine aanpassingen worden verricht. Een van deze aanpassingen zal zijn dat alleen effectenbewaarbedrijven en gebruikers die T2S expliciet ondersteunen, deel zullen uitmaken van het toekomstige T2S-beheer terwijl, in de huidige fase, marktdeelnemers zijn vertegenwoordigd ongeacht de vraag of zij het project al dan niet ondersteunen.

Financiële stabiliteit en Financieel toezicht

Beoordeling van het Memorandum of Understanding betreffende EU-samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende financiële stabiliteit

Op 31 maart 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de ontwerptekst van het Memorandum of Understanding betreffende samenwerking tussen de financiële toezichthouders, de centrale banken en de Ministeries van Financiën van de Europese Unie op het gebied grensoverschrijdende financiële stabiliteit, dat vervolgens werd ondertekend door de Presidenten van de 27 nationale centrale banken van het Europees Stelsel van Centrale Banken en door de President van de ECB tijdens de Informele Ecofin-vergadering in Brdo pri Kranju op 4 april 2008.

Verslag over financiële-stabiliteitsvraagstukken in kandidaatlanden

Op 3 april 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de derde editie van het Verslag over financiële-stabiliteitsvraagstukken in kandidaatlanden, met het oog op het doorsturen ervan naar de High Level Economic Dialogue met de kandidaatlanden van de Europese Unie op 14 mei 2008. Dit Verslag, dat is opgesteld door het Comité voor Internationale Betrekkingen (een van de Eurosysteem-/ESCB-comités), richt zich op de vraagstukken die verband houden met het beheersen van de overgang op diepere en meer marktgeoriënteerde financiële systemen. Het Verslag zal binnenkort worden gepubliceerd in de vorm van een Occasional Paper van de ECB.

Externe Communicatie

Informatiepakket over prijsstabiliteit

Op 24 april 2008 heeft de Raad van Bestuur notitie genomen van de positieve feedback van gebruikers van de in december 2005 gestarte communicatieactie gericht op leraren en middelbare-schoolleerlingen teneinde de jongere generatie bewuster te maken van het belang en de voordelen van prijsstabiliteit. Dit informatiepakket bestaat uit een acht minuten durend animatiefilmpje, een brochure voor leerlingen en een lerarenboek. Het is beschikbaar in alle officiële talen van de Europese Unie en is toegankelijk op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de codificatie van de Verordening van de Raad betreffende de toepassing van het Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten

Op 3 april 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de EU, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de codificatie van de Verordening van de Raad betreffende de toepassing van het Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten (CON/2008/15). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-advies inzake Finse wetgeving betreffende de integratie van financieel en verzekeringstoezicht

Op 4 april 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Finse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de integratie van het financieel en verzekeringstoezicht (CON/2008/16). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-advies inzake Luxemburgse wetgeving betreffende de modernisering van de financiële sector en betreffende de statutaire pensioenregeling

Op 15 april 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Luxemburgse Minister van de Schatkist en de Begroting, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de bevoegdheden van de Banque centrale du Luxembourg en de pensioenregeling van haar ambtenaren (CON/2008/17). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media