Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

April 2008

Operativne zadeve

Pobuda STEP (evropski kratkoročni vrednostni papirji) – podaljšanje sodelovanja ESCB

Svet ECB je 24. aprila 2008 na zahtevo Evropskega bančnega združenja za euro (EBA) odobril podaljšanje sodelovanja ESCB v procesu označevanja z oznako STEP (ki ga je Svet ECB prvotno odobril aprila 2006) za nadaljnji dve leti do konca junija 2010.

Gospodarske, denarne in finančne razmere

Deveto poročilo o strukturnih vprašanjih

Svet ECB je 24. aprila 2008 odobril deveto Poročilo o strukturnih vprašanjih ( Structural Issues Report), ki ga je pripravil Odbor za denarno politiko (eden od odborov Eurosistema/ESCB). Poročilo predstavlja glavna gibanja v ponudbi delovne sile in dejavnikih, ki vplivajo nanjo, v euroobmočju med letoma 1996 in 2007 ter navaja izzive, ki oblikovalce politik čakajo v prihodnje. Poročilo bo poslano Evropskemu parlamentu in bo 25. maja 2008 objavljeno na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Enotno območje plačil v eurih (SEPA): skladnost infrastruktur

Svet ECB je 24. aprila 2008 odobril podrobne formalne pogoje, ki dopolnjujejo kriterije Eurosistema glede skladnosti s SEPA, sprejete julija 2007. Formalni pogoji bodo na spletni strani ECB objavljeni 28. aprila 2008.

Upravljanja projekta T2S v fazi specifikacij

Svet ECB je 24. aprila 2008 odobril podrobnosti glede upravljanja projekta T2S v fazi določitve specifikacij, ki bo predvidoma trajala do konca leta 2009. Splošni sistem upravljanja za sedanjo fazo uporabniških zahtev ostaja v veljavi, uvedene pa so bile nekatere manjše spremembe. Ena od teh je, da bodo pri upravljanju v prihodnje sodelovale samo tiste centralne depotne hiše in uporabniki, ki izrecno podpirajo T2S. Nasprotno so v sedanji fazi tržni udeleženci zastopani ne glede na to, ali projekt podpirajo ali ne.

Finančna stabilnost in nadzor

Ocena Memoranduma o soglasju o sodelovanju v EU na področju čezmejne finančne stabilnosti

Svet ECB je 31. marca 2008 sprejel osnutek Memoranduma o soglasju o sodelovanju med finančnimi nadzornimi organi, centralnimi bankami in finančnimi ministrstvi EU na področju čezmejne finančne stabilnosti, ki so ga nato 4. aprila 2008 na neformalnem zasedanju Ekonomsko-finančnega sveta na Brdu pri Kranju podpisali guvernerji 27 nacionalnih centralnih bank Evropskega sistema centralnih bank in predsednik ECB.

Poročilo o izzivih za finančno stabilnost v državah kandidatkah

Svet ECB je 3.  aprila 2008 odobril tretjo izdajo Poročila o izzivih za finančno stabilnost v državah kandidatkah ( Report on financial stability challenges in candidate countries), ki ga bo 14. maja prenesel na gospodarski dialog na visoki ravni s kandidatkami za članstvo v Evropski uniji. Poročilo, ki ga je pripravil Odbor za mednarodne odnose (eden od odborov Eurosistema/ESCB), se osredotoča na izzive pri upravljanju prehoda na globlji in bolj tržno naravnan finančni sistem. Poročilo bo kmalu objavljeno v obliki občasnega zvezka ECB.

Obveščanje javnosti

Zbirka informacijskih gradiv o cenovni stabilnosti

Svet ECB se je 24. aprila 2008 seznanil s pozitivnim odzivom uporabnikov obveščevalne akcije, ki se je začela decembra 2005 in je namenjena učiteljem in učencem srednjih šol, da bi povečala njihovo seznanjenost s pomenom in prednostmi cenovne stabilnosti. Zbirka obsega osemminutni animirani film, zloženko za učence in priročnik za učitelje. Na voljo je v vseh uradnih jezikih Evropske unije in jo je mogoče prenesti s spletne strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o kodifikaciji uredbe Sveta o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem

Svet ECB je 3. aprila 2008 na zahtevo Sveta EU sprejel Mnenje o kodifikaciji uredbe Sveta o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem (CON/2008/15). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o finski zakonodaji v zvezi z združitvijo finančnega in zavarovalnega nadzora

Svet ECB je 4. aprila 2008 na zahtevo finskega ministrstva za finance sprejel Mnenje o združitvi finančnega in zavarovalnega nadzora (CON/2008/16). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o luksemburški zakonodaji v zvezi s posodobitvijo finančnega sektorja in obveznim pokojninskim zavarovanjem

Svet ECB je 15. aprila 2008 na zahtevo luksemburškega ministra za zakladnico in proračun sprejel Mnenje o pristojnostih centralne banke Banque centrale du Luxembourg in o pokojninskem načrtu za njene uslužbence  (CON/2008/17). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije