Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 9 Noiembrie 2012

13 noiembrie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 9 noiembrie 2012, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s‑a menţinut nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 0,8 miliarde EUR, până la 228,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
8 noiembrie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 3,1 miliarde USD 3,2 miliarde USD
8 noiembrie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 84 de zile 4,5 miliarde USD 4,1 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,7 miliarde EUR, până la 311,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 2,9 miliarde EUR, până la 890,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au restrâns cu 9,8 miliarde EUR, până la 86,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 8,7 miliarde EUR, până la 667,9 miliarde EUR. Miercuri, 7 noiembrie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 83,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 79,5 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 209,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 208,5 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 0,9 miliarde EUR (faţă de 0,5 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 248,5 miliarde EUR (faţă de 261,4 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,1 miliarde EUR, până la 278,2 miliarde EUR. Această scădere s‑a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 9 noiembrie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 208,5 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 53,2 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 16,4 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 18,6 miliarde EUR, până la 534 de miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 479 108 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 256 877 −1 481
2.1 Creanţe asupra FMI 89 847 −414
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 167 030 −1 067
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 37 323 48
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 299 −1 261
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 299 −1 261
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 127 854 −3 891
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 79 474 −4 256
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 047 496 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 881 368
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 2 −2
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 233 297 1 074
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 589 416 −787
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 278 165 −103
7.2 Alte titluri 311 251 −685
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 011 1
9 Alte active 269 687 4 476
Total active 3 038 871 −1 821
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 890 310 −2 911
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 993 972 5 986
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 533 997 18 602
2.2 Facilitatea de depozit 248 510 −12 858
2.3 Depozite pe termen fix 208 500 −1 000
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 965 1 242
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 6 833 769
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 139 559 −12 223
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 86 801 −9 843
5.2 Alte angajamente 52 758 −2 380
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 170 183 5 305
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 124 −1 998
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 917 1 393
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 917 1 393
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 243 0
10 Alte pasive 234 355 1 857
11 Conturi de reevaluare 452 824 0
12 Capital şi rezerve 85 551 0
Total pasive 3 038 871 −1 821
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media