Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 9.11.2012

13.11.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 9.11.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,8 miljardilla eurolla 228,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
8.11.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 3,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria 3,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria
8.11.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 4,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria 4,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,7 miljardilla eurolla 311,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,9 miljardilla eurolla 890,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 9,8 miljardilla eurolla 86,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 8,7 miljardilla eurolla 667,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 7.11.2012 erääntyi 83,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 79,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 209,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 208,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,5 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 248,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 261,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,1 miljardilla eurolla 278,2 miljardiin euroon alkuperäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 9.11.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 208,5 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 53,2 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 16,4 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 18,6 miljardilla eurolla 534 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 479 108 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 256 877 −1 481
2.1 Saamiset IMF:ltä 89 847 −414
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 167 030 −1 067
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 37 323 48
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 299 −1 261
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 299 −1 261
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 127 854 −3 891
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 79 474 −4 256
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 047 496 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 881 368
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 −2
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 233 297 1 074
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 589 416 −787
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 278 165 −103
7.2 Muut arvopaperit 311 251 −685
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 011 1
9 Muut saamiset 269 687 4 476
Vastaavaa yhteensä 3 038 871 −1 821
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 890 310 −2 911
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 993 972 5 986
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 533 997 18 602
2.2 Talletusmahdollisuus 248 510 −12 858
2.3 Määräaikaistalletukset 208 500 −1 000
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 965 1 242
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 833 769
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 139 559 −12 223
5.1 Julkisyhteisöt 86 801 −9 843
5.2 Muut 52 758 −2 380
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 170 183 5 305
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 124 −1 998
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 917 1 393
8.1 Talletukset ja muut velat 6 917 1 393
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 243 0
10 Muut velat 234 355 1 857
11 Arvonmuutostilit 452 824 0
12 Pääoma ja rahastot 85 551 0
Vastattavaa yhteensä 3 038 871 −1 821
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle