Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 18 ianuarie 2008

22 ianuarie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 18 ianuarie 2008, scăderea de 41 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a diminuat cu 1,4 miliarde EUR, până la valoarea de 152,8 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu. O operaţiune de furnizare de lichidităţi în USD a ajuns la scadenţă şi, astfel cum a fost anunţat de către BCE în cadrul unui comunicat de presă din 10 ianuarie 2008, o nouă operaţiune în valoare de 10 miliarde USD a fost decontată. Aceste operaţiuni au fost derulate de Eurosistem în legătură cu acordul valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au micşorat cu 0,6 miliarde EUR până la 96,7 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 6,2 miliarde EUR, până la nivelul de 653,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 8,3 miliarde EUR până la 38,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a mărit cu 39,3 miliarde EUR, până la 458,8 miliarde EUR. Miercuri, 16 ianuarie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 151,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 190,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,2 miliarde EUR (faţă de 0,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a majorat cu 50,2 miliarde EUR, până la 230,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 201 663 −41
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 140 963 315
2.1 Creanţe asupra FMI 9 126 −17
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 131 837 332
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 36 942 −1 771
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 658 127
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 14 658 127
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 459 024 38 852
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 190 500 39 000
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 268 487 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 −183
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 36 35
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 30 294 3 307
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 96 695 −607
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 705 0
9 Alte active 331 835 −465
Total active 1 350 779 39 717
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 653 245 −6 150
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 231 056 49 771
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 230 825 50 211
2.2 Facilitatea de depozit 212 −453
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 19 13
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 334 −11
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 47 068 −7 975
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 38 760 −8 338
5.2 Alte angajamente 8 308 363
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 48 621 3 017
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 369 264
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 18 458 −337
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 18 458 −337
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 311 0
10 Alte pasive 127 944 1 153
11 Conturi de reevaluare 147 665 0
12 Capital şi rezerve 69 708 −15
Total pasive 1 350 779 39 717
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media