Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 18. januarja 2008

22. januar 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 18. januarja 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 41 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata, ki jo je izvedla ena od centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 1,4 milijarde EUR na 152,8 milijarde EUR. Ena operacija povečevanja likvidnosti v USD je zapadla in kot je ECB objavila v sporočilu za javnost z dne 10. januarja 2008, je bila poravnava nova v višini 10 milijard USD. Ti operaciji je izvedel Eurosistem v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo ( reciprocal currency (swap) arrangement) med ECB in ameriško centralno banko Federal Reserve System.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,6 milijarde EUR na 96,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 6,2 milijarde EUR na 653,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 8,3 milijarde EUR na 38,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 39,3 milijarde EUR na 458,8 milijarde EUR. V sredo, 16. januarja 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 151,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 190,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 50,2 milijarde EUR na 230,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 201.663 −41
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 140.963 315
2.1 Terjatve do MDS 9.126 −17
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 131.837 332
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 36.942 −1.771
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.658 127
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.658 127
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 459.024 38.852
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 190.500 39.000
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 268.487 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1 −183
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 36 35
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 30.294 3.307
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 96.695 −607
8 Dolg širše države v EUR 38.705 0
9 Druga sredstva 331.835 −465
Skupaj sredstva 1.350.779 39.717
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 653.245 −6.150
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 231.056 49.771
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 230.825 50.211
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 212 −453
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 19 13
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 334 −11
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 47.068 −7.975
5.1 Širša država 38.760 −8.338
5.2 Druge obveznosti 8.308 363
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 48.621 3.017
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.369 264
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 18.458 −337
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 18.458 −337
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.311 0
10 Druge obveznosti 127.944 1.153
11 Računi prevrednotenja 147.665 0
12 Kapital in rezerve 69.708 −15
Skupaj obveznosti 1.350.779 39.717
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije