Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 18.1.2008

22.1.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 18.1.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 41 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 1,4 miljardilla eurolla 152,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta. Aiempi likviditeettiä lisäävä Yhdysvaltain dollarin määräinen operaatio erääntyi, ja samalla suoritettiin 10.1.2008 julkaistussa EKP:n lehdistötiedotteessa ilmoitetun uuden, 10 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävän operaation maksut. Nämä eurojärjestelmän toteuttamat operaatiot liittyvät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,6 miljardilla eurolla 96,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 6,2 miljardilla eurolla 653,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 8,3 miljardilla eurolla 38,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 39,3 miljardilla eurolla 458,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 16.1.2008 erääntyi 151,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 190,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,7 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 50,2 miljardilla eurolla 230,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 201 663 −41
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 140 963 315
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 126 −17
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 131 837 332
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 36 942 −1 771
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 658 127
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 658 127
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 459 024 38 852
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 190 500 39 000
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 268 487 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 −183
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 36 35
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 30 294 3 307
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 96 695 −607
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 705 0
9 Muut saamiset 331 835 −465
Vastaavaa yhteensä 1 350 779 39 717
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 653 245 −6 150
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 231 056 49 771
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 230 825 50 211
2.2 Talletusmahdollisuus 212 −453
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 19 13
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 334 −11
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 47 068 −7 975
5.1 Julkisyhteisöt 38 760 −8 338
5.2 Muut 8 308 363
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 48 621 3 017
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 369 264
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 458 −337
8.1 Talletukset ja muut velat 18 458 −337
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 311 0
10 Muut velat 127 944 1 153
11 Arvonmuutostilit 147 665 0
12 Pääoma ja rahastot 69 708 −15
Vastattavaa yhteensä 1 350 779 39 717
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle