Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2008. január 18.

2008. január 22.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. január18-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 41 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 1,4 milliárd euróval csökkent, 152,8 milliárd euróra. Lejárt egy USA-dollárban végrehajtott likviditásbővítő művelet, és, az EKB 2008. január 10-i sajtóközleményében bejelentetteknek megfelelően, újabb kihelyezésre került sor 10 milliárd USD értékben. A műveleteket az eurorendszer az EKB és a Federal Reserve System közötti ideiglenes kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,6 milliárd euróval csökkent, 96,7 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 6,2 milliárd euróval csökkent, 653,2 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 8,3 milliárd euróval csökkent, 38,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 39,3 milliárd euróval emelkedett, 458,8 milliárd euróra. 2008. január 16-án, szerdán lejárt egy 151,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 190,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,2 milliárd eurós értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 0,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 0,7 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 50,2 milliárd euróval nőtt, 230,8 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 201 663 −41
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 140 963 315
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 126 −17
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 131 837 332
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 36 942 −1 771
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 658 127
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 658 127
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 459 024 38 852
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 190 500 39 000
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 268 487 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 −183
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 36 35
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 30 294 3 307
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 96 695 −607
8 Euróban denominált államadósság 38 705 0
9 Egyéb eszközök 331 835 −465
Eszközök összesen 1 350 779 39 717
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 653 245 −6 150
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 231 056 49 771
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 230 825 50 211
2.2 Betéti rendelkezésre állás 212 −453
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 19 13
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 334 −11
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 47 068 −7 975
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 38 760 −8 338
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 308 363
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 48 621 3 017
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 369 264
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 18 458 −337
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 18 458 −337
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 311 0
10 Egyéb kötelezettségek 127 944 1 153
11 Átértékelési számlák 147 665 0
12 Saját tőke 69 708 −15
Források összesen 1 350 779 39 717
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok