Menu

Španjolska

Na španjolskim kovanicama prikazan je jedan od tri motiva: lik kralja, lik Miguela de Cervantesa ili katedrala u gradu Santiago de Compostela. U optjecaju su tri serije kovanica. Sve su valjane.

Dizajn druge serije kovanica malo je preinačen 2010. u skladu sa smjernicama Europske komisije. Na primjer, godina je sada napisana na jezgri kovanice.

2 €

Na kovanicama iz prve i druge serije prikazan je portret španjolskog kralja Juana Carlosa I.

Španjolska je 2015. uvela treću seriju kovanica od 1 € i 2 €, na kojima je lik novog kralja Felipea VI. i oznaka države »ESPAÑA 2015«. Oznaka kovnice nalazi se desno od lika kralja.


1 €

Na kovanicama iz prve i druge serije prikazan je portret španjolskog kralja Juana Carlosa I.

Španjolska je 2015. uvela treću seriju kovanica od 1 € i 2 €, na kojima je lik novog kralja Felipea VI. i oznaka države »ESPAÑA 2015«. Oznaka kovnice nalazi se desno od lika kralja.


50 centi

Na kovanicama od 10, 20 i 50 centi prikazan je lik Miguela de Cervantesa, oca španjolske književnosti, koji simbolizira »univerzalnost čovjeka i njegova djela«.


20 centi

Na kovanicama od 10, 20 i 50 centi prikazan je lik Miguela de Cervantesa, oca španjolske književnosti, koji simbolizira »univerzalnost čovjeka i njegova djela«.


10 centi

Na kovanicama od 10, 20 i 50 centi prikazan je lik Miguela de Cervantesa, oca španjolske književnosti, koji simbolizira »univerzalnost čovjeka i njegova djela«.


5 centi

Na kovanicama od 1 i 2 centa te 5 centi prikazana je katedrala u gradu Santiago de Compostela, dragulj španjolske romaničke arhitekture i jedno od najslavnijih hodočasničkih odredišta u svijetu, odnosno veličanstveno monumentalno barokno pročelje Obradoiro koje su 1667. započeli graditi Jose del Toro i Domingo de Andrade, a dovršio ga je Fernando Casas y Novoa u 18. stoljeću.


2 centa

Na kovanicama od 1 i 2 centa te 5 centi prikazana je katedrala u gradu Santiago de Compostela, dragulj španjolske romaničke arhitekture i jedno od najslavnijih hodočasničkih odredišta u svijetu, odnosno veličanstveno monumentalno barokno pročelje Obradoiro koje su 1667. započeli graditi Jose del Toro i Domingo de Andrade, a dovršio ga je Fernando Casas y Novoa u 18. stoljeću.


1 cent

Na kovanicama od 1 i 2 centa te 5 centi prikazana je katedrala u gradu Santiago de Compostela, dragulj španjolske romaničke arhitekture i jedno od najslavnijih hodočasničkih odredišta u svijetu odnosno veličanstveno monumentalno barokno pročelje Obradoiro koje su 1667. započeli graditi Jose del Toro i Domingo de Andrade, a dovršio ga je Fernando Casas y Novoa u 18. stoljeću.