Interfața comună pentru detectoare destinată aparatelor de mare viteză de sortare a bancnotelor

În anul 2013, Eurosistemul și principalii furnizori de aparate de mare viteză de sortare a bancnotelor au elaborat specificații pentru integrarea în aceste aparate a unor detectoare menite să recunoască elementele de siguranță ale bancnotelor. Specificațiile, care au drept scop îmbunătățirea interoperabilității și reducerea eforturilor de integrare, au fost publicate sub denumirea „Interfața comună pentru detectoare” (ICD).

Aceste specificații au primit un feedback pozitiv din partea pieței. Prin urmare, Sistemul Rezervelor Federale din Statele Unite și Eurosistemul, împreună cu furnizorii principali de aparate de mare viteză de sortare a bancnotelor, au dezvoltat o a doua generație a interfeței comune pentru detectoare (ICD2), cu scopul de a integra în aceasta sisteme video și detectoare mai complexe.

ICD și ICD2 sunt deschise tuturor factorilor implicați relevanți și pot fi utilizate gratuit de orice parte interesată (de exemplu, de băncile centrale, de producătorii de aparate și detectoare etc.).

Revizuiri ale specificațiilor ICD și ICD2

Orice parte implicată poate propune revizuiri ale specificațiilor ICD și ICD2, transmițându-le Direcției bancnote a BCE. Propunerile vor fi evaluate în comun de Eurosistem și de Sistemul Rezervelor Federale și, dacă sunt considerate utile, vor fi integrate în versiunile ulterioare ale specificațiilor.

Dacă sunteți un furnizor interesat de implementarea ICD sau ICD2 în cazul aparatului de mare viteză de sortare a bancnotelor sau al detectorului dumneavoastră, BCE și Sistemul Rezervelor Federale vă pot sprijini punându-vă la dispoziție protocoale pentru teste de acceptare. De asemenea, vă pot oferi simulatoare pentru a verifica dacă interfața comună pentru detectoare funcționează în mod corespunzător. În acest sens, va trebui să semnați mai întâi un acord de confidențialitate.