European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Yhteiset määritykset setelintunnistimille ja nopeille setelien lajittelukoneille

Eurojärjestelmä ja tärkeimmät nopeiden setelinlajittelukoneiden toimittajat kehittivät vuonna 2013 määritykset, joiden avulla lajittelukoneisiin voi yhdistää aitouden tarkastamisessa käytettävän setelintunnistimen. Yhteiset määritykset (Common Detector Interface, CDI) laadittiin, jotta voitaisiin parantaa yhteentoimivuutta ja helpottaa laitteiden yhteiskäyttöä.

Määritykset saivat markkinoilta myönteisen vastaanoton. Yhdysvaltain keskuspankki, eurojärjestelmä sekä tärkeimmät setelinlajittelukoneiden toimittajat ovat nyt yhdessä kehittäneet määrityksistä uuden version (CDI2), jossa setelinlajittelukoneissa hyödynnetään kamerajärjestelmiä ja kehittyneempiä setelintunnistimia.

Molemmat versiot ovat kaikkien sidosryhmien (kuten keskuspankkien ja laitevalmistajien) käytettävissä veloituksetta.

Määritysten kehittäminen

Määritysten molempiin versioihin voi ehdottaa parannuksia. Ehdotukset voi lähettää EKP:n seteliosastolle. Eurojärjestelmä ja Yhdysvaltain keskuspankki arvioivat parannusehdotukset ja hyödyllisimmät otetaan huomioon määritysten myöhemmissä päivityksissä.

EKP ja Yhdysvaltain keskuspankki tukevat laitevalmistajia, jotka haluavat ottaa määritykset käyttöön setelintunnistimissaan tai lajittelukoneissaan. Laitevalmistajat saavat käyttöönsä testausprotokollan. Allekirjoitettuaan salassapitosopimuksen ne voivat saada käyttöönsä myös simulaattorin määritysten toimivuuden testaamiseen.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut