Bendra detektorių sąsaja greitaeigiams banknotų rūšiavimo aparatams

2013 m. Eurosistema ir pagrindiniai greitaeigių banknotų rūšiavimo aparatų tiekėjai sukūrė specifikacijas banknotų apsaugos priemonių detektorių integravimui į banknotų rūšiavimo aparatus. Sąveikumui pagerinti ir integravimui palengvinti skirtos specifikacijos pavadintos „bendra detektorių sąsaja“.

Kadangi rinkos dalyviai šias specifikacijas palankiai įvertino, Jungtinių Amerikos Valstijų federalinio rezervo sistema ir Eurosistema kartu su pagrindiniais greitaeigių banknotų rūšiavimo aparatų tiekėjais sukūrė antrąją bendros detektorių sąsajos versiją kamerų sistemų ir sudėtingesnių detektorių integravimui į banknotų rūšiavimo aparatus.

Pirmąja ir antrąja bendros detektorių sąsajos versijomis gali nemokamai naudotis visos suinteresuotosios šalys (pvz., centriniai bankai, aparatų ir detektorių gamintojai ir t. t.).

Pirmosios ir antrosios bendros detektorių sąsajos versijų specifikacijų koregavimas

Bet kuri susijusi šalis gali siūlyti koreguoti pirmosios arba antrosios bendros detektorių sąsajos versijos specifikacijas, siūlymus teikdama ECB Banknotų direktoratui. Siūlymus įvertins Eurosistema ir Federalinio rezervo sistema, ir, jei bus nuspręsta, kad jie yra vertingi, siūlymai bus įtraukti į paskesnes bendros detektorių sąsajos specifikacijas.

Jeigu esate tiekėjas ir norėtumėte įdiegti pirmąją arba antrąją bendros detektorių sąsajos versiją savo banknotų rūšiavimo aparatuose ar detektoriuose, ECB ir Federalinio rezervo sistema jums gali padėti suteikdami priėmimo bandymo protokolus. Jie gali suteikti ir simuliatorius, kuriuos naudojant galima patikrinti, ar bendra detektorių sąsaja veikia tinkamai. Tam pirmiausia turėsite pasirašyti susitarimą dėl duomenų neatskleidimo. Bendros detektorių sąsajos antrosios versijos simuliatoriai dar rengiami.