Gemeenschappelijke detector-interface voor hogesnelheidsbankbiljettensorteermachines

In 2013 hebben de ECB en de belangrijkste leveranciers van hogesnelheidsbankbiljettensorteermachines (BSM's) specificaties ontwikkeld voor het in BSM's integreren van detectoren van echtheidskenmerken van bankbiljetten. Deze specificaties, die bedoeld zijn de interoperabiliteit te versterken en de integratie-inspanningen te verminderen, zijn gepubliceerd onder de naam 'common detector interface' (gemeenschappelijk detector-interface) of CDI.

De specificaties zijn door de markt positief ontvangen. Het Amerikaanse Federal Reserve System en het Eurosysteem, samen met belangrijke BSM-leveranciers, hebben daarom een tweede generatie van het gemeenschappelijk detector-interface ontwikkeld (CDI2) om camerasystemen en complexere detectoren in BSM's te kunnen integreren.

CDI en CDI2 staan beide open voor alle relevante belanghebbenden, en iedere geïnteresseerde partij (bijvoorbeeld centrale banken, fabrikanten van machines en detectoren, enz.) kan er kosteloos gebruik van maken.

Veranderingen in de CDI- of CDI2-specificaties

Het staat elke betrokken partij vrij veranderingen in de CDI- of CDI2-specificaties voor te stellen door deze toe te sturen aan het Directoraat Bankbiljetten van de ECB. De ingezonden voorstellen zullen door het Eurosysteem en het Federal Reserve System gezamenlijk worden geëvalueerd en, indien zij nuttig worden bevonden, worden geïntegreerd in toekomstige versies van de specificaties.

Bent u een leverancier die is geïnteresseerd in toepassing van CDI of CDI2 op uw BSM of detector, dan kunnen de ECB en het Federal Reserve System u helpen door u te voorzien van acceptatietestprotocollen. Daarnaast kunnen zij u voorzien van simulatoren om te testen of het CDI goed functioneert. Hiervoor dient u echter eerst een niet-openbaarmakingsverklaring te ondertekenen.