Menu

Gemeenschappelijke detector-interface voor snelle bankbiljettensorteermachines

In 2013 hebben de ECB en de belangrijkste leveranciers van snelle bankbiljettensorteermachines (BSM's) specificaties opgesteld voor het integreren van detectoren van echtheidskenmerken van bankbiljetten in BSM's. Deze specificaties, die bedoeld zijn om de interoperabiliteit te versterken en de integratie vlotter te laten verlopen, zijn gepubliceerd onder de naam 'common detector interface' (gemeenschappelijk detector-interface) of CDI.

De specificaties zijn door de markt positief ontvangen. Het Amerikaanse Federal Reserve System en het Eurosysteem, samen met belangrijke BSM-leveranciers, hebben daarom een tweede generatie van de gemeenschappelijk detector-interface ontwikkeld (CDI2) om camerasystemen en complexere detectoren in BSM's te kunnen integreren.

CDI en CDI2 staan open voor alle relevante belanghebbenden, en iedere geïnteresseerde partij (bijvoorbeeld centrale banken, fabrikanten van machines en detectoren, enz.) kan er kosteloos gebruik van maken.

Veranderingen in de CDI- of CDI2-specificaties

Elke betrokken partij kan herzieningen in de CDI- of CDI2-specificaties voorstellen aan het directoraat Bankbiljetten van de ECB. De ingezonden voorstellen worden door het Eurosysteem en het Federal Reserve System gezamenlijk geëvalueerd. Indien ze nuttig worden bevonden, worden ze opgenomen in toekomstige versies van de specificaties.

Bent u als leverancier geïnteresseerd in de toepassing van CDI of CDI2 in uw BSM of detector, dan kunnen de ECB en het Federal Reserve System u helpen door u acceptatietestprotocollen te bezorgen. Daarnaast kunnen ze u voorzien van simulatoren om te testen of de CDI goed functioneert. Hiervoor dient u echter eerst een niet-openbaarmakingsverklaring te ondertekenen.