European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Mario Draghi, președintele BCE,
Vítor Constâncio, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 8 martie 2018

DECLARAȚIE INTRODUCTIVĂ

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu vicepreședintele, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Anticipăm în continuare menținerea acestora la nivelurile actuale pe o perioadă extinsă, care va depăși cu mult orizontul achizițiilor noastre nete de active.

Cu privire la măsurile neconvenționale de politică monetară, confirmăm că se intenționează efectuarea achizițiilor nete de active, în ritmul lunar actual de 30 de miliarde EUR, până la sfârșitul lunii septembrie 2018 sau ulterior, dacă va fi necesar, și, în orice caz, până când Consiliul guvernatorilor va observa o ajustare susținută a traiectoriei inflației, în concordanță cu obiectivul său privind inflația. Eurosistemul va continua să reinvestească principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active pe o perioadă extinsă după încheierea achizițiilor nete de active și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar. Aceasta va contribui atât la asigurarea unor condiții de lichiditate favorabile, cât și la o orientare adecvată a politicii monetare.

Datele noi, inclusiv noile proiecții ale experților noștri, confirmă ritmul robust și generalizat al expansiunii economice în zona euro, care este proiectat să fie relativ mai alert pe termen scurt decât s-a anticipat anterior. Aceste perspective ale creșterii economice confirmă încrederea noastră în convergența inflației către obiectivul nostru privind această variabilă, respectiv către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Totodată, măsurile inflației de bază se mențin la niveluri scăzute și încă nu prezintă indicii convingătoare privind o tendință susținută de creștere. În acest context, Consiliul guvernatorilor va continua să monitorizeze evoluțiile cursului de schimb și condițiile financiare cu privire la posibilele implicații ale acestora asupra perspectivelor inflației. În ansamblu, rămâne necesar un stimul monetar amplu pentru acumularea în continuare de presiuni inflaționiste la nivelul inflației de bază și pentru sprijinirea evoluției inflației totale pe termen mediu. Acest sprijin monetar continuu este asigurat de achizițiile nete de active, de stocul considerabil de active achiziționate și de reinvestirile care urmează să fie efectuate, precum și de semnalele privind orientarea viitoare a ratelor dobânzilor.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. În trimestrul IV 2017, PIB real a înregistrat o creștere de 0,6% față de intervalul precedent, după avansul de 0,7% consemnat în trimestrul III 2017. Cele mai recente date economice și rezultate ale sondajelor indică menținerea unui ritm de creștere robust și generalizat. Măsurile noastre de politică monetară, care au facilitat procesul de reducere a gradului de îndatorare, continuă să sprijine cererea internă. Consumul privat este susținut de creșterea ocupării forței de muncă, favorizată inclusiv de reformele anterioare de pe piața forței de muncă, precum și de sporirea avuției populației. Investițiile corporative continuă să se consolideze pe seama condițiilor foarte favorabile de finanțare, a ameliorării rentabilității companiilor și a cererii robuste. Investițiile în obiective rezidențiale au consemnat în continuare o îmbunătățire în ultimele trimestre. În plus, expansiunea globală generalizată impulsionează exporturile zonei euro.

Această evaluare se reflectă, în linii mari, în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților BCE din luna martie 2018. Proiecțiile anticipează un ritm anual de creștere a PIB real de 2,4% în anul 2018, 1,9% în 2019 și 1,7% în 2020. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților Eurosistemului din luna decembrie 2017, prognozele privind creșterea PIB real au fost revizuite în sens ascendent pentru anul 2018 și se mențin nemodificate pentru 2019 și 2020.

Balanța riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro este evaluată ca fiind, în linii mari, echilibrată. Pe de o parte, dinamica ciclică pozitivă predominantă ar putea conduce la o creștere economică mai puternică pe termen scurt. Pe de altă parte, continuă să se manifeste riscuri în sensul unui nivel mai redus al acesteia, care se referă cu precădere la factori globali, inclusiv la intensificarea protecționismului și evoluțiile de pe piețele valutare și alte piețe financiare.

Potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a redus la 1,2% în luna februarie 2018, față de 1,3% în ianuarie. Evoluția a reflectat în principal efecte de bază negative asociate dinamicii prețurilor alimentelor neprocesate. În perioada următoare, pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, este probabil ca ratele anuale ale inflației totale să fluctueze în jurul nivelului de 1,5% până la finele anului. Măsurile inflației de bază se mențin, în ansamblu, la niveluri scăzute. Privind în perspectivă, se anticipează o creștere graduală a acestora pe termen mediu, susținută de măsurile de politică monetară, de continuarea expansiunii economice, de diminuarea corespunzătoare a deficitului de cerere din economie, precum și de majorările câștigurilor salariale.

Această evaluare se reflectă de asemenea, în linii mari, în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților BCE din luna martie 2018, care anticipează că rata anuală a inflației IAPC se va situa la 1,4% în 2018, 1,4% în 2019 și 1,7% în 2020. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților Eurosistemului din luna decembrie 2017, perspectivele inflației IAPC totale au fost revizuite în sens ușor descendent pentru anul 2019 și se mențin nemodificate pentru anii 2018 și 2020.

În ceea ce privește analiza monetară, expansiunea masei monetare (M3) continuă într-un ritm robust, dinamica anuală a M3 situându-se la 4,6% în luna ianuarie 2018, similar lunii anterioare, reflectând impactul măsurilor de politică monetară ale BCE și costul de oportunitate scăzut aferent deținerii celor mai lichide depozite. În consecință, agregatul monetar în sens restrâns M1 a rămas principalul determinant al dinamicii masei monetare în sens larg, continuându-și expansiunea într-un ritm anual robust.

Redresarea dinamicii împrumuturilor acordate sectorului privat înregistrată de la începutul anului 2014 continuă. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate societăților nefinanciare s-a accelerat la 3,4% în luna ianuarie 2018, față de 3,1% în decembrie 2017, în timp ce dinamica anuală a creditelor acordate populației s-a menținut nemodificată la 2,9%. Transmisia măsurilor de politică monetară introduse începând cu luna iunie 2014 continuă să sprijine în mod semnificativ condițiile de creditare a firmelor și populației, accesul la finanțare, îndeosebi al întreprinderilor mici și mijlocii, precum și fluxul de credite la nivelul zonei euro.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat necesitatea unui grad amplu de acomodare monetară în vederea asigurării revenirii susținute a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție substanțială din partea politicilor din alte domenii la sporirea potențialului de creștere pe termen mai lung și la restrângerea vulnerabilităților. Implementarea reformelor structurale în țările din zona euro trebuie accelerată în mod considerabil în vederea sporirii rezilienței, reducerii șomajului structural și stimulării productivității și a potențialului de creștere în zona euro. Pe fondul unei implementări în ansamblu limitate a recomandărilor specifice fiecărei țări din anul 2017, potrivit informațiilor transmise ieri de Comisia Europeană, sunt necesare eforturi mai ample în direcția reformelor în țările din zona euro. Cu privire la politicile fiscale, expansiunea tot mai robustă și generalizată necesită refacerea amortizoarelor fiscale. Acest aspect este deosebit de important în țările în care datoria publică se menține la niveluri ridicate. Intensificarea eforturilor pentru a asigura o structură a finanțelor publice mai favorabilă creșterii economice ar fi benefică pentru toate țările. Implementarea integrală, transparentă și consecventă a Pactului de stabilitate și creștere și a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, atât de-a lungul timpului, cât și la nivelul tuturor țărilor, continuă să fie esențială pentru sporirea rezilienței economiei zonei euro. Aprofundarea Uniunii Economice și Monetare rămâne o prioritate. Consiliul guvernatorilor îndeamnă la adoptarea unor măsuri specifice și decisive pentru finalizarea uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media