Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Mario Draghi, Πρόεδρος της ΕΚΤ,
Vítor Constâncio, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ,
Φρανκφούρτη, 25 Ιανουαρίου 2018

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Κυρίες και κύριοι, πρώτα από όλα θα ήθελα να σας ευχηθώ ευτυχισμένο το νέο έτος. Ο Αντιπρόεδρος και εγώ σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Θα σας ενημερώσουμε τώρα για τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία συμμετείχε επίσης ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Dombrovskis.

Με βάση την οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργούμε τακτικά, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ αμετάβλητα. Εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα για παρατεταμένη χρονική περίοδο και πολύ πέραν του χρονικού ορίζοντα των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού που διενεργούμε.

Όσον αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, επιβεβαιώνουμε την πρόθεσή μας να συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού, στο εξής ύψους 30 δισεκ. ευρώ μηνιαίως, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018 ή και αργότερα, εφόσον χρειαστεί, και πάντως έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού η οποία να είναι συμβατή με την επιδίωξή του για τον πληθωρισμό. Εάν οι προοπτικές καταστούν λιγότερο ευνοϊκές ή οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες παύσουν να υποστηρίζουν την περαιτέρω πρόοδο προς μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού, παραμένουμε έτοιμοι να αυξήσουμε το μέγεθος και/ή τη διάρκεια του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP). Το Ευρωσύστημα θα επανεπενδύει τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ολοκλήρωση των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο. Αυτό θα συμβάλει τόσο σε ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας όσο και σε μια κατάλληλη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Οι εισερχόμενες πληροφορίες επιβεβαιώνουν ισχυρό ρυθμό οικονομικής επέκτασης, ο οποίος επιταχύνθηκε περισσότερο από ό,τι αναμενόταν το β΄ εξάμηνο του 2017. Η ισχυρή κυκλική δυναμική, η συνεχιζόμενη υποχώρηση του βαθμού υποαπασχόλησης των πόρων στην οικονομία και η αυξανόμενη χρησιμοποίηση του παραγωγικού δυναμικού ενισχύουν περαιτέρω την πεποίθησή μας ότι ο πληθωρισμός θα συγκλίνει προς τον στόχο που έχουμε θέσει, δηλ. προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2%. Ταυτόχρονα, οι πιέσεις στις εγχώριες τιμές παραμένουν υποτονικές συνολικά και δεν έχουν ακόμη δώσει πειστικές ενδείξεις διαρκούς ανοδικής τάσης. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόσφατη μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας αποτελεί πηγή αβεβαιότητας η οποία χρήζει παρακολούθησης όσον αφορά τις πιθανές συνέπειές της στις προοπτικές για τη σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα. Συνολικά, εξακολουθεί να είναι αναγκαία η ευρεία στήριξη από τη νομισματική πολιτική προκειμένου να συνεχίσουν να συσσωρεύονται πιέσεις στον υποκείμενο πληθωρισμό, στηρίζοντας τις εξελίξεις στον μετρούμενο πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα. Η νομισματική πολιτική παρέχει αυτήν τη συνεχιζόμενη στήριξη με τη διενέργεια καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού, με το σημαντικό απόθεμα αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού και τις προσεχείς επανεπενδύσεις και με τις ενδείξεις μας σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω με περισσότερες λεπτομέρειες την αξιολόγησή μας, ξεκινώντας από την οικονομική ανάλυση. Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ επιταχύνθηκε κατά 0,7% (σε τριμηνιαία βάση) το γ΄ τρίμηνο του 2017, έπειτα από παρόμοια πορεία το β΄ τρίμηνο. Τα πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα ερευνών υποδηλώνουν συνεχιζόμενη ισχυρή και ευρείας βάσης δυναμική της ανάπτυξης κατά την αλλαγή του έτους. Τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, τα οποία διευκολύνουν τη διαδικασία απομόχλευσης, συνεχίζουν να στηρίζουν την εγχώρια ζήτηση. Η ιδιωτική κατανάλωση στηρίζεται από την άνοδο της απασχόλησης, στην οποία συμβάλλουν και οι προηγηθείσες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, και από την αύξηση του πλούτου των νοικοκυριών. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις συνεχίζουν να ενισχύονται στηριζόμενες από τις πολύ ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και την ισχυρή ζήτηση. Τα τελευταία τρίμηνα έχουν αυξηθεί περαιτέρω οι επενδύσεις σε κατοικίες. Επιπροσθέτως, η ευρείας βάσης παγκόσμια επέκταση δίνει ώθηση στις εξαγωγές της ζώνης του ευρώ.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές για την ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι. Αφενός, η ισχυρή κυκλική δυναμική που επικρατεί θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω θετικές εκπλήξεις όσον αφορά την ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα. Αφετέρου, οι καθοδικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να σχετίζονται, κατά κύριο λόγο, με παγκόσμιους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων εξελίξεων στις αγορές συναλλάγματος.

Ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) της ζώνης του ευρώ ήταν 1,4% τον Δεκέμβριο του 2017, έναντι 1,5% τον Νοέμβριο. Αυτό αντανακλούσε κυρίως εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας. Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, με βάση τις ισχύουσες τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί του πετρελαίου, οι ετήσιοι ρυθμοί του μετρούμενου πληθωρισμού είναι πιθανόν να κυμανθούν γύρω από τα σημερινά επίπεδα τους επόμενους μήνες. Από την πλευρά τους, οι δείκτες του υποκείμενου πληθωρισμού παραμένουν υποτονικοί – εν μέρει λόγω ειδικών παραγόντων – και δεν έχουν ακόμη δώσει πειστικές ενδείξεις διαρκούς ανοδικής τάσης. Ωστόσο, όσον αφορά το μέλλον, αναμένεται να σημειώσουν σταδιακή άνοδο μεσοπρόθεσμα, υποβοηθούμενοι από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, από τη συνεχιζόμενη οικονομική επέκταση, την αντίστοιχη υποχώρηση του βαθμού υποαπασχόλησης των πόρων στην οικονομία και την άνοδο των μισθών.

Όσον αφορά τη νομισματική ανάλυση, η ποσότητα χρήματος με την ευρεία έννοια (Μ3) εξακολουθεί να αυξάνεται με έντονο ρυθμό και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε 4,9% τον Νοέμβριο του 2017, έναντι 5,0% τον Οκτώβριο, αντανακλώντας την επίδραση των μέτρων νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και το χαμηλό κόστος ευκαιρίας της διακράτησης των πιο ρευστών καταθέσεων. Αντίστοιχα, το στενό νομισματικό μέγεθος Μ1 εξακολούθησε να αποτελεί τον βασικό παράγοντα που συμβάλλει στην αύξηση της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια, αυξανόμενο με ετήσιο ρυθμό 9,1% τον Νοέμβριο, έναντι 9,4% τον Οκτώβριο.

Η ανάκαμψη του ρυθμού αύξησης των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα η οποία παρατηρείται από τις αρχές του 2014 συνεχίζεται. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις επιταχύνθηκε σε 3,1% τον Νοέμβριο του 2017, από 2,9% τον Οκτώβριο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά διαμορφώθηκε σε 2,8% τον Νοέμβριο, έναντι 2,7% τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με την έρευνα για τις τραπεζικές χορηγήσεις στη ζώνη του ευρώ το δ΄ τρίμηνο του 2017, ο ρυθμός αύξησης των δανείων συνεχίζει να στηρίζεται από την αυξανόμενη ζήτηση και την περαιτέρω χαλάρωση των όρων χορήγησης τραπεζικών δανείων συνολικά.

Η μετακύλιση των μέτρων νομισματικής πολιτικής που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2014 και μετά εξακολουθεί να στηρίζει σημαντικά τις συνθήκες δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση ‒ κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ‒ και τις ροές χρηματοδότησης σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ.

Συνοπτικά, η διασταύρωση του αποτελέσματος της οικονομικής ανάλυσης με τις ενδείξεις από τη νομισματική ανάλυση επιβεβαίωσε την ανάγκη διατήρησης του διευκολυντικού, σε πολύ μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής ούτως ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής επάνοδος των ρυθμών πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2%.

Προκειμένου να αποκομισθούν πλήρως τα οφέλη από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, είναι αναγκαία η αποφασιστική συμβολή και άλλων τομέων πολιτικής για την ενίσχυση του πιο μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού και για τη μείωση των ευπαθειών. Είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί σημαντικά η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες της ζώνης του ευρώ προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα, να μειωθεί η διαρθρωτική ανεργία και να τονωθεί η παραγωγικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό της ζώνης του ευρώ. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, η ολοένα ισχυρότερη, ευρείας βάσης επέκταση ενισχύει τα επιχειρήματα υπέρ της ανασύστασης δημοσιονομικών αποθεμάτων ασφαλείας. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό σε χώρες όπου το δημόσιο χρέος παραμένει υψηλό. Όλες οι χώρες θα ωφελούνταν εάν ενέτειναν τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτύχουν μια σύνθεση των δημόσιων οικονομικών η οποία να είναι περισσότερο φιλική προς την ανάπτυξη. Η πλήρης, διαφανής και συνεπής εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών διαχρονικά και σε όλες τις χώρες εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την αύξηση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Η ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εν εξελίξει συζητήσεις σχετικά με την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών και σχετικά με την περαιτέρω εκβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου