Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Mario Draghi, președintele BCE,
Vítor Constâncio, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 25 ianuarie 2018

DECLARAȚIE INTRODUCTIVĂ

Doamnelor și domnilor, în primul rând, permiteți-mi să vă urez un An Nou fericit. Îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu vicepreședintele, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor, la care a participat și vicepreședintele Comisiei, dl Dombrovskis.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Anticipăm în continuare menținerea acestora la nivelurile actuale pe o perioadă extinsă, care va depăși cu mult orizontul achizițiilor noastre nete de active.

Cu privire la măsurile neconvenționale de politică monetară, confirmăm că se intenționează efectuarea achizițiilor nete de active, în ritmul lunar actual de 30 de miliarde EUR, până la sfârșitul lunii septembrie 2018 sau ulterior, dacă va fi necesar, și, în orice caz, până când Consiliul guvernatorilor va observa o ajustare susținută a traiectoriei inflației, în concordanță cu obiectivul său privind inflația. Dacă perspectivele devin mai puțin favorabile sau în cazul în care condițiile financiare nu mai sunt în concordanță cu înregistrarea de noi progrese în direcția unei ajustări susținute a traiectoriei inflației, suntem pregătiți să extindem dimensiunea și/sau durata programului de achiziționare de active. Eurosistemul va reinvesti principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active pe o perioadă extinsă după încheierea achizițiilor nete de active și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar. Aceasta va contribui atât la asigurarea unor condiții de lichiditate favorabile, cât și la o orientare adecvată a politicii monetare.

Datele noi confirmă un ritm robust al expansiunii economice, care s-a accelerat peste așteptări în semestrul II 2017. Dinamica ciclică puternică, reducerea în continuare a deficitului de cerere din economie și creșterea gradului de utilizare a capacităților de producție consolidează în continuare încrederea noastră în convergența inflației către obiectivul nostru privind această variabilă, respectiv către niveluri inferioare, dar apropiate de 2%. Pe de altă parte, presiunile din surse interne asupra prețurilor se mențin, în ansamblu, reduse și încă nu prezintă indicii convingătoare privind o tendință susținută de creștere. În acest context, volatilitatea recentă a cursului de schimb reprezintă o sursă de incertitudini, fiind necesară monitorizarea posibilelor sale implicații pentru perspectivele pe termen mediu ale stabilității prețurilor. În ansamblu, rămâne necesar un stimul monetar amplu pentru acumularea în continuare de presiuni inflaționiste la nivelul inflației de bază și pentru sprijinirea evoluției inflației totale pe termen mediu. Acest sprijin monetar continuu este asigurat de achizițiile nete de active, de stocul considerabil de active achiziționate și de reinvestirile care urmează să fie efectuate, precum și de semnalele privind orientarea viitoare a ratelor dobânzilor.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. În trimestrul III 2017, PIB real a înregistrat o creștere de 0,7% față de intervalul precedent, după un avans similar în trimestrul II 2017. Cele mai recente date economice și rezultate ale sondajelor indică menținerea unui ritm de creștere robust și generalizat la sfârșitul anului 2017 și începutul anului 2018. Măsurile noastre de politică monetară, care au facilitat procesul de reducere a gradului de îndatorare, continuă să sprijine cererea internă. Consumul privat este susținut de creșterea ocupării forței de muncă, favorizată inclusiv de reformele anterioare de pe piața forței de muncă, precum și de sporirea avuției populației. Investițiile corporative continuă să se consolideze pe seama condițiilor foarte favorabile de finanțare, a ameliorării rentabilității companiilor și a cererii robuste. Investițiile în obiective rezidențiale au consemnat în continuare o îmbunătățire în ultimele trimestre. În plus, expansiunea globală generalizată impulsionează exporturile zonei euro.

Balanța riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro este evaluată ca fiind, în linii mari, echilibrată. Pe de o parte, dinamica ciclică puternică predominantă ar putea conduce în continuare la înregistrarea de ritmuri peste așteptări ale creșterii economice pe termen scurt. Pe de altă parte, continuă să se manifeste riscuri în sensul unui nivel mai redus al acesteia, care se referă cu precădere la factori globali, inclusiv la evoluțiile de pe piețele valutare.

Rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a situat la 1,4% în luna decembrie 2017, în scădere față de 1,5% în noiembrie. Aceasta a reflectat în principal evoluțiile prețurilor produselor energetice. Privind în perspectivă, pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, este probabilă o fluctuare în lunile următoare a ratelor anuale ale inflației totale în jurul nivelurilor actuale. În ceea ce privește măsurile inflației de bază, acestea se mențin la niveluri scăzute, datorate parțial unor factori speciali, și încă nu prezintă indicii convingătoare privind o tendință susținută de creștere. Cu toate acestea, privind în perspectivă, se anticipează o creștere graduală pe termen mediu a acestora, susținută de măsurile de politică monetară, de continuarea expansiunii economice, de diminuarea corespunzătoare a deficitului de cerere din economie, precum și de majorările câștigurilor salariale.

În ceea ce privește analiza monetară, expansiunea masei monetare (M3) continuă într-un ritm robust, dinamica anuală a M3 situându-se la 4,9% în luna noiembrie 2017, după 5,0% în octombrie, reflectând impactul măsurilor de politică monetară ale BCE și costul de oportunitate scăzut aferent deținerii celor mai lichide depozite. Prin urmare, agregatul monetar în sens restrâns M1 a reprezentat în continuare principalul determinant al dinamicii masei monetare în sens larg, cu un ritm anual de creștere de 9,1% în luna noiembrie, față de 9,4% în octombrie.

Redresarea dinamicii împrumuturilor acordate sectorului privat înregistrată de la începutul anului 2014 continuă. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate societăților nefinanciare s-a accelerat la 3,1% în luna noiembrie 2017, după 2,9% în octombrie, în timp ce dinamica anuală a creditelor acordate populației s-a situat la 2,8% în luna noiembrie, față de 2,7% în octombrie. Sondajul privind creditul bancar în zona euro din trimestrul IV 2017 indică faptul că dinamica împrumuturilor continuă să fie susținută de majorarea cererii și de relaxarea în continuare a condițiilor globale de creditare.

Transmisia măsurilor de politică monetară introduse începând cu luna iunie 2014 continuă să sprijine în mod semnificativ condițiile de creditare a firmelor și populației, accesul la finanțare, îndeosebi al întreprinderilor mici și mijlocii, precum și fluxul de credite la nivelul zonei euro.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat necesitatea unui grad amplu de acomodare monetară în vederea asigurării revenirii susținute a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2%.

Pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție substanțială din partea politicilor din alte domenii la consolidarea potențialului de creștere pe termen mai lung și la restrângerea vulnerabilităților. Implementarea reformelor structurale în țările din zona euro trebuie accelerată în mod considerabil în vederea sporirii rezilienței, reducerii șomajului structural și stimulării productivității și a potențialului de creștere în zona euro. Cu privire la politicile fiscale, expansiunea tot mai robustă și generalizată pledează în favoarea refacerii amortizoarelor fiscale. Acest aspect este deosebit de important în țările în care datoria publică se menține la niveluri ridicate. Intensificarea eforturilor pentru a asigura o structură a finanțelor publice mai favorabilă creșterii economice ar fi benefică pentru toate țările. Implementarea integrală, transparentă și consecventă a Pactului de stabilitate și creștere și a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, atât de-a lungul timpului, cât și la nivelul tuturor țărilor, continuă să fie esențială pentru sporirea rezilienței economiei zonei euro. Consolidarea Uniunii Economice și Monetare rămâne o prioritate. Consiliul guvernatorilor consideră binevenite discuțiile în curs privind finalizarea uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital, precum și aprofundarea în continuare a Uniunii Economice și Monetare.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media