SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

11. september 2020
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 548.768 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 359.318 −213
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 85.816 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 273.502 −213
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 25.528 −2.020
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 12.011 −1.802
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 12.011 −1.802
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.596.711 98
  5.1 Primære markedsoperationer 1.666 98
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.595.045 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 35.739 534
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 3.589.304 21.379
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 3.388.232 22.065
  7.2 Andre værdipapirer 201.072 −686
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.804 0
9 Andre aktiver 284.429 −2.221
Aktiver i alt 6.474.612 15.754
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.385.665 1.204
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.123.225 8.140
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 2.623.143 1.228
  2.2 Indlånsfacilitet 500.081 6.911
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.160 −3.443
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 747.097 9.341
  5.1 Offentlig forvaltning og service 690.435 11.188
  5.2 Andre forpligtelser 56.663 −1.847
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 209.430 −474
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 5.682 10
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 7.215 8
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.215 8
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.110 0
10 Andre forpligtelser 281.165 970
11 Revalueringskonti 542.941 0
12 Kapital og reserver 108.922 0
Passiver i alt 6.474.612 15.754
Annexes
15 September 2020