Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

11. září 2020
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 548 768 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 359 318 −213
  2.1 Pohledávky za MMF 85 816 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 273 502 −213
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 528 −2 020
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 12 011 −1 802
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 12 011 −1 802
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 596 711 98
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 666 98
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 595 045 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 35 739 534
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 3 589 304 21 379
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 3 388 232 22 065
  7.2 Ostatní cenné papíry 201 072 −686
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 804 0
9 Ostatní aktiva 284 429 −2 221
Aktiva celkem 6 474 612 15 754
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 385 665 1 204
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 123 225 8 140
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 2 623 143 1 228
  2.2 Vkladová facilita 500 081 6 911
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 160 −3 443
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 747 097 9 341
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 690 435 11 188
  5.2 Ostatní závazky 56 663 −1 847
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 209 430 −474
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 682 10
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 215 8
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 7 215 8
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 110 0
10 Ostatní závazky 281 165 970
11 Účty přecenění 542 941 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 108 922 0
Pasiva celkem 6 474 612 15 754
Annexes
15 September 2020