Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

11. september 2020
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 548 768 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 359 318 −213
  2.1 Nõuded IMFi vastu 85 816 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 273 502 −213
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 25 528 −2 020
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 12 011 −1 802
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 12 011 −1 802
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 596 711 98
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 666 98
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 595 045 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 35 739 534
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 3 589 304 21 379
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 3 388 232 22 065
  7.2 Muud väärtpaberid 201 072 −686
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 804 0
9 Muud varad 284 429 −2 221
Varad kokku 6 474 612 15 754
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 385 665 1 204
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 123 225 8 140
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 2 623 143 1 228
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 500 081 6 911
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 160 −3 443
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 747 097 9 341
  5.1 Valitsussektor 690 435 11 188
  5.2 Muud kohustused 56 663 −1 847
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 209 430 −474
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 682 10
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 215 8
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 215 8
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 110 0
10 Muud kohustused 281 165 970
11 Ümberhindluskontod 542 941 0
12 Kapital ja reservid 108 922 0
Kohustused kokku 6 474 612 15 754
Annexes
15 September 2020