Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

11. rujna 2020.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 548 768 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 359 318 −213
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 85 816 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 273 502 −213
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 25 528 −2 020
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 12 011 −1 802
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 12 011 −1 802
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 596 711 98
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 666 98
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 595 045 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 35 739 534
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 3 589 304 21 379
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 3 388 232 22 065
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 201 072 −686
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 804 0
9 Ostala imovina 284 429 −2 221
Ukupno imovina 6 474 612 15 754
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 385 665 1 204
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 123 225 8 140
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 2 623 143 1 228
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 500 081 6 911
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 6 160 −3 443
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 747 097 9 341
  5.1 Opća država 690 435 11 188
  5.2 Ostale obveze 56 663 −1 847
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 209 430 −474
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 682 10
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 215 8
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 215 8
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 110 0
10 Ostale obveze 281 165 970
11 Računi revalorizacije 542 941 0
12 Kapital i pričuve 108 922 0
Ukupno obveze 6 474 612 15 754
Annexes
15 September 2020