Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 09 11
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 548 768 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 359 318 −213
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 85 816 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 273 502 −213
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 528 −2 020
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 12 011 −1 802
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 12 011 −1 802
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 596 711 98
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 666 98
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 595 045 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 35 739 534
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 3 589 304 21 379
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 3 388 232 22 065
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 201 072 −686
8 Valdžios skola eurais 22 804 0
9 Kitas turtas 284 429 −2 221
Visas turtas 6 474 612 15 754
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 385 665 1 204
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 123 225 8 140
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 2 623 143 1 228
  2.2 Indėlių galimybė 500 081 6 911
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 160 −3 443
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 747 097 9 341
  5.1 Valdžiai 690 435 11 188
  5.2 Kiti įsipareigojimai 56 663 −1 847
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 209 430 −474
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 682 10
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 215 8
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 215 8
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 110 0
10 Kiti įsipareigojimai 281 165 970
11 Perkainojimo sąskaitos 542 941 0
12 Kapitalas ir rezervai 108 922 0
Visi įsipareigojimai 6 474 612 15 754
Annexes
15 September 2020