Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

11 septembrie 2020
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 548 768 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 359 318 −213
  2.1 Creanțe asupra FMI 85 816 0
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 273 502 −213
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 25 528 −2 020
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 12 011 −1 802
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 12 011 −1 802
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 596 711 98
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 666 98
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 595 045 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 35 739 534
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 3 589 304 21 379
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 3 388 232 22 065
  7.2 Alte titluri de valoare 201 072 −686
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 804 0
9 Alte active 284 429 −2 221
Total active 6 474 612 15 754
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 385 665 1 204
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 123 225 8 140
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 2 623 143 1 228
  2.2 Facilitatea de depozit 500 081 6 911
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 6 160 −3 443
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 747 097 9 341
  5.1 Administrație publică 690 435 11 188
  5.2 Alte pasive 56 663 −1 847
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 209 430 −474
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 5 682 10
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 7 215 8
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 7 215 8
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 57 110 0
10 Alte pasive 281 165 970
11 Conturi de reevaluare 542 941 0
12 Capital și rezerve 108 922 0
Total pasive 6 474 612 15 754
Annexes
15 September 2020