Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

11.9.2020
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 548 768 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 359 318 −213
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 85 816 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 273 502 −213
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 528 −2 020
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 12 011 −1 802
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 12 011 −1 802
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 596 711 98
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 666 98
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 595 045 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 35 739 534
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 3 589 304 21 379
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 3 388 232 22 065
  7.2 Muut arvopaperit 201 072 −686
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 804 0
9 Muut saamiset 284 429 −2 221
Vastaavaa yhteensä 6 474 612 15 754
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 385 665 1 204
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 123 225 8 140
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 2 623 143 1 228
  2.2 Talletusmahdollisuus 500 081 6 911
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 160 −3 443
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 747 097 9 341
  5.1 Julkisyhteisöt 690 435 11 188
  5.2 Muut 56 663 −1 847
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 209 430 −474
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 682 10
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 215 8
  8.1 Talletukset ja muut velat 7 215 8
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 57 110 0
10 Muut velat 281 165 970
11 Arvonmuutostilit 542 941 0
12 Pääoma ja rahastot 108 922 0
Vastattavaa yhteensä 6 474 612 15 754
Annexes
15 September 2020