Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. október 2.

2015. október 7.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. október 2-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal 1. tétel) 15,6 milliárd eurós csökkenésének hátterében negyedéves átértékelési kiigazítások álltak.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 1,3 milliárd euróval csökkent, 263,4 milliárd euróra. A változás az eszközök és források negyedéves átértékelési hatásának, az eurorendszer központi bankjai által a referencia-időszak alatt végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveleteknek tudható be (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. október 1.  7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 142 millió USD 143 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,2 milliárd euróval, 359,1 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,6 milliárd euróval, 1054,2 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 26,7 milliárd euróval csökkent, 88,7 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 13,1 milliárd euróval csökkent, 391,1 milliárd euróra. 2015. Szeptember 30-án, szerdán lejárt egy 71,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 72,6 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 17,3 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 11,8 milliárd euro értékben. Emellett egy célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet is elszámoltak, amelynek értéke 15,5 milliárd euro, futamideje pedig 1092 nap.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,6 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 148,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 123 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 11,4 milliárd euróval 642,5 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. október 2-án Változás 2015. szeptember 25-éhez képest – vétel Változás 2015. szeptember 25-éhez képest – visszavásárlás Változás 2015. szeptember 25-éhez képest – negyedév végi kiigazítás
1. fedezett kötvényvásárlási program 22,0 milliárd EUR - - 0,2 milliárd EUR -
2. fedezett kötvényvásárlási program 10,4 milliárd EUR - - 0,1 milliárd EUR -
3. fedezett kötvényvásárlási program 122,8 milliárd EUR + 3,0 milliárd EUR - 0,1 milliárd EUR - 0,4 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 13,1 milliárd EUR + 0,5 milliárd EUR - 0,1 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 346,3 milliárd EUR + 9,7 milliárd EUR - - 1,3 milliárd EUR
Értékpapír-piaci program 127,9 milliárd EUR - - + 0,3 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 15,8 milliárd euróval, 473,3 milliárd euróra emelkedett.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2015. szeptember 30-án a „Különbség az előző héthez képest a negyedév végi kiigazítás eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az állományok átértékelése során az alábbi aranyárfolyamot és főbb devizaárfolyamokat alkalmazták:

Arany: 1002,365 EUR/finom uncia

USD: 1,1203/EUR

JPY: 134,69/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,2522 EUR/SDR.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
  i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 348 849 0 −15 606
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 287 896 −1 999 −1 747
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 78 917 73 −311
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 208 980 −2 071 −1 436
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 40 993 1 216 −130
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 541 455 −44
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 541 455 −44
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 539 538 12 209 0
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 72 551 1 474 0
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 466 348 10 121 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 640 614 0
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 137 146 −1 257 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 001 661 11 835 −167
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 642 538 12 787 −1 361
  7.2 Egyéb értékpapírok 359 122 −952 1 194
8 Euróban denominált államadósság 25 152 0 −24
9 Egyéb eszközök 224 058 1 431 32
Eszközök összesen 2 626 835 23 891 −17 687
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
  i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 054 220 2 594 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 621 763 41 177 0
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 473 281 15 826 0
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 148 326 25 338 0
  2.3 Lekötött betétek 0 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 155 13 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 046 172 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 167 615 −26 379 0
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 88 701 −26 678 0
  5.2 Egyéb kötelezettségek 78 914 298 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 47 337 7 079 1
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 022 10 −46
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 297 −936 −97
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 297 −936 −97
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 202 0 −254
10 Egyéb kötelezettségek 217 397 175 −603
11 Átértékelési számlák 350 735 0 −16 688
12 Saját tőke 97 201 0 0
Források összesen 2 626 835 23 891 −17 687
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok