Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 2 octombrie 2015

7 octombrie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 2 octombrie 2015, scăderea de 15,6 miliarde EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) a reflectat ajustările din reevaluările trimestriale.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 1,3 miliarde EUR, până la 263,4 miliarde EUR. Această variație s-a datorat reevaluării trimestriale a activelor și pasivelor, operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu, precum și celor de furnizare de lichiditate în dolari SUA efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată (a se vedea mai jos).

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
1 octombrie 2015  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 142 de milioane USD 143 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,2 miliarde EUR, până la 359,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 2,6 miliarde EUR, până la 1 054,2 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 26,7 miliarde EUR, până la 88,7 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a înregistrat o scădere de 13,1 miliarde EUR, până la 391,1 miliarde EUR. Miercuri, 30 septembrie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 71,1 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 72,6 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung în valoare de 17,3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 11,8 miliarde EUR a fost decontată. De asemenea, o operațiune țintită de refinanțare pe termen mai lung în valoare de 15,5 miliarde EUR, cu scadența la 1 092 de zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,6 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 148,3 miliarde EUR (față de 123 de miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 11,4 miliarde EUR, până la 642,5 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 2 octombrie 2015 Modificări față de 25 septembrie 2015 – achiziții Modificări față de 25 septembrie 2015 – răscumpărări Modificări față de 25 septembrie 2015 – reevaluări la sfârșitul trimestrului
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 22,0 miliarde EUR - -0,2 miliarde EUR -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 10,4 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 122,8 miliarde EUR +3,0 miliarde EUR -0,1 miliarde EUR -0,4 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 13,1 miliarde EUR +0,5 miliarde EUR -0,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 346,3 miliarde EUR +9,7 miliarde EUR - -1,3 miliarde EUR
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 127,9 miliarde EUR - - +0,3 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 15,8 miliarde EUR, până la 473,3 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor și pasivelor Eurosistemului la sfârșitul trimestrului

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deținerile de titluri și instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile și prețurile pieței înregistrate la sfârșitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluării asupra fiecărei poziții bilanțiere la data de 30 septembrie 2015 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări față de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului”. Prețul aurului și principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 1 002,365 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,1203/EUR

JPY: 134,69/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,2522 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 348 849 0 −15 606
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 287 896 −1 999 −1 747
  2.1 Creanţe asupra FMI 78 917 73 −311
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 208 980 −2 071 −1 436
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 40 993 1 216 −130
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 541 455 −44
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 541 455 −44
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 539 538 12 209 0
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 72 551 1 474 0
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 466 348 10 121 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 640 614 0
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 137 146 −1 257 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 001 661 11 835 −167
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 642 538 12 787 −1 361
  7.2 Alte titluri 359 122 −952 1 194
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 152 0 −24
9 Alte active 224 058 1 431 32
Total active 2 626 835 23 891 −17 687
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Bancnote în circulaţie 1 054 220 2 594 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 621 763 41 177 0
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 473 281 15 826 0
  2.2 Facilitatea de depozit 148 326 25 338 0
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 155 13 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 046 172 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 167 615 −26 379 0
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 88 701 −26 678 0
  5.2 Alte angajamente 78 914 298 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 47 337 7 079 1
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 022 10 −46
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 297 −936 −97
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 297 −936 −97
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 202 0 −254
10 Alte pasive 217 397 175 −603
11 Conturi de reevaluare 350 735 0 −16 688
12 Capital şi rezerve 97 201 0 0
Total pasive 2 626 835 23 891 −17 687
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media