Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. spalio 2 d.

2015 m. spalio 7 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. spalio 2 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 15,6 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 263,4 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė ketvirtinis turto ir įsipareigojimų perkainojimas ir per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais bei operacijos, susijusios su portfelio valdymu, taip pat likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos (žr. lentelę).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. spalio 1 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 142 mln. JAV dolerių 143 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 359,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,6 mlrd. eurų – iki 1 054,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 26,7 mlrd. eurų – iki 88,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 13,1 mlrd. eurų – iki 391,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. rugsėjo 30 d., baigėsi 71,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 72,6 mlrd. eurų vertės operacija.

2015 m. spalio 2 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 17,3 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 11,8 mlrd. eurų vertės operacija. Be to, buvo atlikta 15,5 mlrd. eurų vertės 1 092 dienų trukmės tikslinė ilgesnės trukmės refinansavimo operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,6 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 148,3 mlrd. eurų (palyginti su 123 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 11,4 mlrd. eurų – iki 642,5 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. spalio 2 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. rugsėjo 25 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. rugsėjo 25 d. – išpirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. rugsėjo 25 d. – koregavimas ketvirčio pabaigoje
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 22,0 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 10,4 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 122,8 mlrd. eurų +3,0 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų –0,4 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 13,1 mlrd. eurų +0,5 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 346,3 mlrd. eurų +9,7 mlrd. eurų –1,3 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 127,9 mlrd. eurų +0,3 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 15,8 mlrd. eurų – iki 473,3 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis suderintomis Eurosistemos apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2015 m. rugsėjo 30 d., parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui taikyti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 1 002,365 EUR už aukštos prabos aukso unciją

USD: 1,1203 už EUR

JPY: 134,69 už EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,2522 EUR už SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 348 849 0 −15 606
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 287 896 −1 999 −1 747
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 78 917 73 −311
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 208 980 −2 071 −1 436
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 40 993 1 216 −130
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 541 455 −44
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 541 455 −44
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 539 538 12 209 0
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 72 551 1 474 0
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 466 348 10 121 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 640 614 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 137 146 −1 257 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 001 661 11 835 −167
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 642 538 12 787 −1 361
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 359 122 −952 1 194
8 Valdžios skola eurais 25 152 0 −24
9 Kitas turtas 224 058 1 431 32
Visas turtas 2 626 835 23 891 −17 687
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 1 054 220 2 594 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 621 763 41 177 0
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 473 281 15 826 0
  2.2 Indėlių galimybė 148 326 25 338 0
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 155 13 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 046 172 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 167 615 −26 379 0
  5.1 Valdžiai 88 701 −26 678 0
  5.2 Kiti įsipareigojimai 78 914 298 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 47 337 7 079 1
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 022 10 −46
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 297 −936 −97
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 297 −936 −97
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 202 0 −254
10 Kiti įsipareigojimai 217 397 175 −603
11 Perkainojimo sąskaitos 350 735 0 −16 688
12 Kapitalas ir rezervai 97 201 0 0
Visi įsipareigojimai 2 626 835 23 891 −17 687
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai