Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. rugpjūčio 15 d.

2014 m. rugpjūčio 19 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. rugpjūčio 15 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 213,1 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2014 m. rugpjūčio 14 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 75 mln. JAV dolerių 75 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 361,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 975,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,9 mlrd. eurų – iki 57,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 481,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. rugpjūčio 13 d., baigėsi 107,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 108,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 4,2 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (kaip ir užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 19,8 mlrd. eurų (palyginti su 21,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė nesikeitė ir buvo 199 mlrd. eurų. Dėl to 2014 m. rugpjūčio 15 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 152,3 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai buvo 32,9 mlrd. eurų ir 13,8 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,1 mlrd. eurų – iki 221,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 432 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 249 072 −330
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 822 −308
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 168 251 −22
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 540 18
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 250 345
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 250 345
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 501 031 −3 881
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 108 203 281
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 392 824 −4 150
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 4 −13
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 66 759 633
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 560 880 1 749
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 199 011 0
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 361 869 1 749
8 Valdžios skola eurais 26 709 0
9 Kitas turtas 240 501 −618
Visas turtas 2 023 176 −2 083
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 975 642 2 237
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 241 501 5 630
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 221 620 7 145
2.2 Indėlių galimybė 19 849 −1 297
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 33 −218
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 804 −208
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 86 283 −10 449
5.1 Valdžiai 57 675 −8 899
5.2 Kiti įsipareigojimai 28 608 −1 550
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 43 768 −3
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 012 −3
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 121 −159
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 121 −159
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 368 0
10 Kiti įsipareigojimai 213 948 871
11 Perkainojimo sąskaitos 301 418 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 311 0
Visi įsipareigojimai 2 023 176 −2 083

Kontaktai žiniasklaidai