Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 15.8.2014

19.8.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 15.8.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,1 miljardilla eurolla 213,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
14.8.2014 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,7 miljardilla eurolla 361,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,2 miljardilla eurolla 975,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 8,9 miljardilla eurolla 57,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 2,4 miljardilla eurolla 481,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 13.8.2014 erääntyi 107,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 108,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 4,2 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 19,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 21,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä oli edelleen 199 miljardia euroa. Perjantaina 15.8.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 152,3 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 32,9 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 13,8 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 7,1 miljardilla eurolla 221,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 432 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 249 072 −330
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 822 −308
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 168 251 −22
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 540 18
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 250 345
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 250 345
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 501 031 −3 881
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 108 203 281
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 392 824 −4 150
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 4 −13
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 66 759 633
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 560 880 1 749
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 199 011 0
7.2 Muut arvopaperit 361 869 1 749
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 709 0
9 Muut saamiset 240 501 −618
Vastaavaa yhteensä 2 023 176 −2 083
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 975 642 2 237
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 241 501 5 630
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 221 620 7 145
2.2 Talletusmahdollisuus 19 849 −1 297
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 33 −218
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 804 −208
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 86 283 −10 449
5.1 Julkisyhteisöt 57 675 −8 899
5.2 Muut 28 608 −1 550
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 43 768 −3
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 012 −3
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 121 −159
8.1 Talletukset ja muut velat 6 121 −159
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 368 0
10 Muut velat 213 948 871
11 Arvonmuutostilit 301 418 0
12 Pääoma ja rahastot 95 311 0
Vastattavaa yhteensä 2 023 176 −2 083
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle