Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. augusztus 15.

2014. augusztus 19.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. augusztus 15-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 0,1 milliárd euróval csökkent, 213,1 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2014. augusztus 14. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 75 millió USD 75 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,7 milliárd euróval, 361,9 milliárd euróra nőtt. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,2 milliárd euróval nőtt, 975,6 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 8,9 milliárd euróval csökkent, 57,7 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 2,4 milliárd euróval 481,1 milliárd euróra emelkedett. 2014. augusztus 13-án, szerdán lejárt egy 107,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 108,2 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét folyamán 4,2 milliárd euro értékben került sor hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele (az előző héttel azonos módon) gyakorlatilag nulla volt, míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 19,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 21,1 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) nem változott, értéke 199 milliárd euro maradt. Így a 2014. augusztus 15-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 152,3 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 32,9 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 13,8 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 7,1 milliárd euróval, 221,6 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 432 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 249 072 −330
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 822 −308
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 168 251 −22
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 540 18
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 250 345
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 250 345
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 501 031 −3 881
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 108 203 281
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 392 824 −4 150
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 4 −13
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 66 759 633
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 560 880 1 749
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 199 011 0
7.2 Egyéb értékpapírok 361 869 1 749
8 Euróban denominált államadósság 26 709 0
9 Egyéb eszközök 240 501 −618
Eszközök összesen 2 023 176 −2 083
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 975 642 2 237
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 241 501 5 630
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 221 620 7 145
2.2 Betéti rendelkezésre állás 19 849 −1 297
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 33 −218
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 804 −208
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 86 283 −10 449
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 57 675 −8 899
5.2 Egyéb kötelezettségek 28 608 −1 550
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 43 768 −3
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 012 −3
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 121 −159
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 121 −159
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 368 0
10 Egyéb kötelezettségek 213 948 871
11 Átértékelési számlák 301 418 0
12 Saját tőke 95 311 0
Források összesen 2 023 176 −2 083

Médiakapcsolatok