Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 15. kolovoza 2014.

19. kolovoza 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 15. kolovoza 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,1 milijardu EUR na 213,1 milijardu EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidi dolje).

Operacije likvidnosti u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
14. kolovoza 2014. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 75 milijuna USD 75 milijuna USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 1,7 milijarda EUR na 361,9 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 2,2 milijarde EUR na 975,6 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 8,9 milijarda EUR na 57,7 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 2,4 milijarde EUR na 481,1 milijardu EUR. U srijedu, 13. kolovoza 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 107,9 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 108,2 milijarde EUR s rokom dospijeća tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćeno je prije dospijeća 4,2 milijarde EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) bila je gotovo nula (kao i prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 19,8 milijarda EUR (u odnosu na 21,1 milijardu EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) ostala su nepromijenjena na 199 milijarda EUR. Stoga je u tjednu koji je završio 15. kolovoza 2014. vrijednost akumulirane kupnje u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 152,3 milijarde EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica iznosile ukupno 32,9 milijarda EUR odnosno 13,8 milijarda EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 7,1 milijardu EUR na 221,6 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 334 432 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 249 072 −330
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 80 822 −308
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 168 251 −22
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 24 540 18
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 250 345
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 250 345
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 501 031 −3 881
5.1 Glavne operacije refinanciranja 108 203 281
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 392 824 −4 150
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 4 −13
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 66 759 633
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 560 880 1 749
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 199 011 0
7.2 Ostali vrijednosni papiri 361 869 1 749
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 709 0
9 Ostala imovina 240 501 −618
Ukupno imovina 2 023 176 −2 083
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 975 642 2 237
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 241 501 5 630
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 221 620 7 145
2.2 Novčani depoziti 19 849 −1 297
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 33 −218
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 804 −208
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 86 283 −10 449
5.1 Opća država 57 675 −8 899
5.2 Ostale obveze 28 608 −1 550
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 43 768 −3
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 012 −3
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 121 −159
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 121 −159
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 53 368 0
10 Ostale obveze 213 948 871
11 Računi revalorizacije 301 418 0
12 Kapital i pričuve 95 311 0
Ukupno obveze 2 023 176 −2 083
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije