Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. rugpjūčio 24 d.

2012 m. rugpjūčio 28 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. rugpjūčio 24 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 244 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. rugpjūčio 23 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 9,3 mlrd. JAV dolerių 8,5 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 320,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5 mlrd. eurų – iki 895,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 15,7 mlrd. eurų – iki 124,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,8 mlrd. eurų – iki 664,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. rugpjūčio 22 d., baigėsi 130,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 131,2 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 211,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,7 mlrd. eurų (palyginti su 0,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 329,3 mlrd. eurų (palyginti su 326,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 2,3 mlrd. eurų – iki 278,9 mlrd. eurų pasibaigus pagal Vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui, taip visiškai kompensuojant per savaitę įvykdytus pirkimus pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. rugpjūčio 24 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 208,8 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 55 mlrd. eurų ir 15,1 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 16,6 mlrd. eurų – iki 525,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 433 779 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 262 394 956
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 91 088 925
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 171 306 31
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 50 605 −527
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 047 1 591
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 047 1 591
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 208 236 −33
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 131 245 668
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 076 281 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 677 −273
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 33 −428
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 215 042 −3 172
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 599 614 −3 164
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 278 870 −2 298
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 320 744 −865
8 Valdžios skola eurais 30 041 0
9 Kitas turtas 262 694 −1 046
Visas turtas 3 080 452 −5 393
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 895 873 −5 002
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 068 849 −13 900
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 525 497 −16 648
2.2 Indėlių galimybė 329 348 2 428
2.3 Terminuotieji indėliai 211 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 504 320
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 544 −34
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 146 295 14 712
5.1 Valdžiai 124 153 15 710
5.2 Kiti įsipareigojimai 22 142 −998
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 171 314 −646
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 175 541
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 916 −498
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 916 −498
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 886 0
10 Kiti įsipareigojimai 229 011 −566
11 Perkainojimo sąskaitos 409 840 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 750 0
Visi įsipareigojimai 3 080 452 −5 393

Kontaktai žiniasklaidai