Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. augusztus 24.

2012. augusztus 28.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. augusztus 24-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,4 milliárd euróval 244 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. augusztus 23. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 9,3 milliárd USD 8,5 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,9 milliárd euróval 320,7 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5 milliárd euróval csökkent, 895,9 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 15,7 milliárd euróval 124,2 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 2,8 milliárd euróval csökkent, 664,9 milliárd euróra. 2012. augusztus 22-én, szerdán lejárt egy 130,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 131,2 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 211,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,7 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,9 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 329,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 326,9 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 2,3 milliárd euróval 278,9 milliárd euróra csökkent. A csökkenés hátterében az értékpapír-piaci program keretében végrehajtott értékpapír-visszaváltás állt, amely bőségesen ellensúlyozta a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében a héten teljesített vásárlásokat. Így a 2012. augusztus 24-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 208,8 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 55 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 15,1 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 16,6 milliárd euróval csökkent, 525,5 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 433 779 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 262 394 956
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 91 088 925
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 171 306 31
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 50 605 −527
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 047 1 591
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 047 1 591
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 208 236 −33
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 131 245 668
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 076 281 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 677 −273
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 33 −428
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 215 042 −3 172
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 599 614 −3 164
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 278 870 −2 298
7.2 Egyéb értékpapírok 320 744 −865
8 Euróban denominált államadósság 30 041 0
9 Egyéb eszközök 262 694 −1 046
Eszközök összesen 3 080 452 −5 393
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 895 873 −5 002
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 068 849 −13 900
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 525 497 −16 648
2.2 Betéti rendelkezésre állás 329 348 2 428
2.3 Lekötött betétek 211 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 504 320
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 544 −34
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 146 295 14 712
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 124 153 15 710
5.2 Egyéb kötelezettségek 22 142 −998
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 171 314 −646
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 175 541
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 916 −498
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 916 −498
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 886 0
10 Egyéb kötelezettségek 229 011 −566
11 Átértékelési számlák 409 840 0
12 Saját tőke 85 750 0
Források összesen 3 080 452 −5 393

Médiakapcsolatok