Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 24.8.2012

28.8.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 24.8.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 244 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
23.8.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 9,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria 8,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,9 miljardilla eurolla 320,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 5 miljardilla eurolla 895,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 15,7 miljardilla eurolla 124,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 2,8 miljardilla eurolla 664,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 22.8.2012 erääntyi 130,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 131,2 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 211,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,9 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 329,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 326,9 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä pieneni 2,3 miljardilla eurolla 278,9 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa tehtyjen ostojen yhteisvaikutuksesta. Perjantaina 24.8.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 208,8 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 55 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 15,1 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 16,6 miljardilla eurolla 525,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 433 779 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 262 394 956
2.1 Saamiset IMF:ltä 91 088 925
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 171 306 31
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 50 605 −527
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 047 1 591
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 047 1 591
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 208 236 −33
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 131 245 668
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 076 281 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 677 −273
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 33 −428
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 215 042 −3 172
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 599 614 −3 164
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 278 870 −2 298
7.2 Muut arvopaperit 320 744 −865
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 041 0
9 Muut saamiset 262 694 −1 046
Vastaavaa yhteensä 3 080 452 −5 393
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 895 873 −5 002
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 068 849 −13 900
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 525 497 −16 648
2.2 Talletusmahdollisuus 329 348 2 428
2.3 Määräaikaistalletukset 211 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 504 320
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 544 −34
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 146 295 14 712
5.1 Julkisyhteisöt 124 153 15 710
5.2 Muut 22 142 −998
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 171 314 −646
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 175 541
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 916 −498
8.1 Talletukset ja muut velat 7 916 −498
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 886 0
10 Muut velat 229 011 −566
11 Arvonmuutostilit 409 840 0
12 Pääoma ja rahastot 85 750 0
Vastattavaa yhteensä 3 080 452 −5 393

Yhteyshenkilöt