Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 24 august 2012

28 august 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 24 august 2012, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,4 miliarde EUR, până la 244 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
23 august 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 9,3 miliarde USD 8,5 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,9 miliarde EUR, până la 320,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 5 miliarde EUR, până la 895,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 15,7 miliarde EUR, până la 124,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s‑a diminuat cu 2,8 miliarde EUR, până la 664,9 miliarde EUR. Miercuri, 22 august 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 130,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 131,2 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 211,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 0,7 miliarde EUR (faţă de 0,9 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 329,3 miliarde EUR (comparativ cu 326,9 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o reducere de 2,3 miliarde EUR, până la 278,9 miliarde EUR. Reducerea s‑a datorat răscumpărării unor titluri în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare, al căror cuantum mai mult decât l‑a compensat pe cel al cumpărărilor decontate, în săptămâna analizată, în cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 24 august 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare s‑a situat la 208,8 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 55 de miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 15,1 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 16,6 miliarde EUR, până la 525,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 433 779 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 262 394 956
2.1 Creanţe asupra FMI 91 088 925
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 171 306 31
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 50 605 −527
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 047 1 591
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 047 1 591
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 208 236 −33
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 131 245 668
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 076 281 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 677 −273
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 33 −428
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 215 042 −3 172
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 599 614 −3 164
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 278 870 −2 298
7.2 Alte titluri 320 744 −865
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 041 0
9 Alte active 262 694 −1 046
Total active 3 080 452 −5 393
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 895 873 −5 002
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 068 849 −13 900
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 525 497 −16 648
2.2 Facilitatea de depozit 329 348 2 428
2.3 Depozite pe termen fix 211 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 504 320
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 544 −34
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 146 295 14 712
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 124 153 15 710
5.2 Alte angajamente 22 142 −998
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 171 314 −646
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 175 541
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 916 −498
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 916 −498
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 886 0
10 Alte pasive 229 011 −566
11 Conturi de reevaluare 409 840 0
12 Capital şi rezerve 85 750 0
Total pasive 3 080 452 −5 393

Contacte media