European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. spalio 14 d.

2011 m. spalio 18 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. spalio 14 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 191,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2011 m. spalio13 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,5 mlrd. JAV dolerių 0,5 mlrd. JAV dolerių
2011 m. spalio13 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris - 1,4 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 337,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 859,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,1 mlrd. eurų – iki 45,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 123,9 mlrd. eurų – iki 287,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. spalio 12 d., baigėsi 198,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 204,9 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 54,2 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 59,1 mlrd. eurų vertės operacija. Trečiadienį taip pat baigėsi 160,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 163,0 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 2,2 mlrd. eurų (palyginti su 2,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 136,2 mlrd. eurų (palyginti su 255,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 224,5 mlrd. eurų pasibaigus pagal Vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. spalio 14 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 165,2 mlrd. eurų ir 59,2 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 144,4 mlrd. eurų – iki 298,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 419 823 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 227 103 299
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 401 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 146 703 299
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 231 −2 362
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 803 −634
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 803 −634
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 586 619 5 929
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 204 939 6 059
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 379 474 540
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 166 −671
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 40 2
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 78 180 9 846
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 562 443 1 701
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 224 496 2 243
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 337 946 −542
8 Valdžios skola eurais 33 966 1
9 Kitas turtas 350 689 349
Visas turtas 2 310 857 15 129
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 859 517 −97
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 597 991 26 477
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 298 573 144 429
2.2 Indėlių galimybė 136 194 −119 374
2.3 Terminuotieji indėliai 163 000 2 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 223 −1 078
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 494 1 537
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 53 281 −9 125
5.1 Valdžiai 45 205 −9 089
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 076 −36
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 48 319 31
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 545 −1 131
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 449 −1 801
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 449 −1 801
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 486 0
10 Kiti įsipareigojimai 216 017 −762
11 Perkainojimo sąskaitos 383 276 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 481 0
Visi įsipareigojimai 2 310 857 15 129
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai