European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 14.10.2011

18.10.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 14.10.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 191,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
13.10.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 0,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria
13.10.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) - 1,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,5 miljardilla eurolla 337,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,1 miljardilla eurolla 859,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 9,1 miljardilla eurolla 45,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 123,9 miljardilla eurolla 287,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 12.10.2011 erääntyi 198,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 204,9 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 54,2 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 59,1 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio. Keskiviikkona 12.10.2011 erääntyi myös 160,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 163,0 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 2,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 2,8 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 136,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 255,6 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 2,2 miljardilla eurolla 224,5 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen arvopaperiostojen vuoksi. Perjantaina 14.10.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 165,2 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 59,2 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 144,4 miljardilla eurolla 298,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 419 823 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 227 103 299
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 401 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 146 703 299
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 32 231 −2 362
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 803 −634
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 803 −634
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 586 619 5 929
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 204 939 6 059
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 379 474 540
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 166 −671
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 40 2
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 78 180 9 846
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 562 443 1 701
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 224 496 2 243
7.2 Muut arvopaperit 337 946 −542
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 966 1
9 Muut saamiset 350 689 349
Vastaavaa yhteensä 2 310 857 15 129
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 859 517 −97
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 597 991 26 477
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 298 573 144 429
2.2 Talletusmahdollisuus 136 194 −119 374
2.3 Määräaikaistalletukset 163 000 2 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 223 −1 078
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 494 1 537
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 53 281 −9 125
5.1 Julkisyhteisöt 45 205 −9 089
5.2 Muut 8 076 −36
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 48 319 31
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 545 −1 131
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 449 −1 801
8.1 Talletukset ja muut velat 10 449 −1 801
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 486 0
10 Muut velat 216 017 −762
11 Arvonmuutostilit 383 276 0
12 Pääoma ja rahastot 81 481 0
Vastattavaa yhteensä 2 310 857 15 129
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle