European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. október 14.

2011. október 18.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. október 14-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,9 milliárd euróval 191,9 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2011. október 13. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,5 milliárd USD 0,5 milliárd USD
2011. október 13. 84 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 1,4 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 337,9 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,1 milliárd euróval 859,5 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 9,1 milliárd euróval csökkent, 45,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 123,9 milliárd euróval 287,2 milliárd euróra emelkedett. 2011. október 12-én, szerdán lejárt egy 198,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 204,9 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 54,2 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 59,1 milliárd euro értékben. Szintén szerdán lejárt egy160,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány futamideje, és egyhetes lejáratra újabb betétgyűjtésre került sor 163,0 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 2,2 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 2,8 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 136,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 255,6 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 2,2 milliárd euróval 224,5 milliárd euróra emelkedett. Ennek hátterében az értékpapír-piaci program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás áll. Így a 2011. október 14-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 165,2 milliárd eurót, a fedezett kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke pedig 59,2 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 144,4 milliárd euróval 298,6 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 419 823 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 227 103 299
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 401 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 146 703 299
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 32 231 −2 362
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 803 −634
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 803 −634
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 586 619 5 929
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 204 939 6 059
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 379 474 540
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 166 −671
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 40 2
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 78 180 9 846
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 562 443 1 701
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 224 496 2 243
7.2 Egyéb értékpapírok 337 946 −542
8 Euróban denominált államadósság 33 966 1
9 Egyéb eszközök 350 689 349
Eszközök összesen 2 310 857 15 129
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 859 517 −97
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 597 991 26 477
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 298 573 144 429
2.2 Betéti rendelkezésre állás 136 194 −119 374
2.3 Lekötött betétek 163 000 2 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 223 −1 078
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 494 1 537
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 53 281 −9 125
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 45 205 −9 089
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 076 −36
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 48 319 31
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 545 −1 131
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 449 −1 801
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 449 −1 801
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 486 0
10 Egyéb kötelezettségek 216 017 −762
11 Átértékelési számlák 383 276 0
12 Saját tőke 81 481 0
Források összesen 2 310 857 15 129
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok