European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 14. oktoober 2011

18. oktoober 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

14. oktoobril 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,9 miljardi euro võrra 191,9 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
13. oktoober 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,5 miljardit USA dollarit 0,5 miljardit USA dollarit
13. oktoober 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 1,4 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,5 miljardi euro võrra 337,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,1 miljardi euro võrra 859,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 9,1 miljardi euro võrra 45,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 123,9 miljardi euro võrra 287,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 12. oktoobril 2011 möödus 198,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 204,9 miljardit eurot. Samal päeval möödus 54,2 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 59,1 miljardit eurot. Kolmapäeval möödus ka 160,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 163,0 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 2,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 2,8 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 136,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 255,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht suurenes 2,2 miljardi euro võrra 224,5 miljardi euroni, tingituna väärtpaberite ostude arveldamisest väärtpaberituruprogrammi raames. Selle tulemusel ulatus 14. oktoobril 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 165,2 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 59,2 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 144,4 miljardi euro võrra 298,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 419 823 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 227 103 299
2.1 Nõuded RVFle 80 401 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 146 703 299
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 32 231 −2 362
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 803 −634
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 803 −634
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 586 619 5 929
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 204 939 6 059
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 379 474 540
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 166 −671
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 40 2
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 78 180 9 846
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 562 443 1 701
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 224 496 2 243
7.2 Muud väärtpaberid 337 946 −542
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 966 1
9 Muud varad 350 689 349
Varad kokku 2 310 857 15 129
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 859 517 −97
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 597 991 26 477
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 298 573 144 429
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 136 194 −119 374
2.3 Tähtajalised hoiused 163 000 2 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 223 −1 078
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 494 1 537
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 53 281 −9 125
5.1 Valitsussektor 45 205 −9 089
5.2 Muud kohustused 8 076 −36
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 48 319 31
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 545 −1 131
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 449 −1 801
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 449 −1 801
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 486 0
10 Muud kohustused 216 017 −762
11 Ümberhindluskontod 383 276 0
12 Kapital ja reservid 81 481 0
Kohustused kokku 2 310 857 15 129
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid