European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 14 octombrie 2011

18 octombrie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 14 octombrie 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,9 miliarde EUR, până la 191,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
13 octombrie 2011 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 0,5 miliarde USD 0,5 miliarde USD
13 octombrie 2011 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 84 de zile - 1,4 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o reducere de 0,5 miliarde EUR, până la 337,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 0,1 miliarde EUR, până la 859,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au diminuat cu 9,1 miliarde EUR, până la 45,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 123,9 miliarde EUR, până la 287,2 miliarde EUR. Miercuri, 12 octombrie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 198,9 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 204,9 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 54,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 59,1 miliarde EUR a fost decontată. Tot miercuri au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 160,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 163,0 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 2,2 miliarde EUR (faţă de 2,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 136,2 miliarde EUR (faţă de 255,6 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 2,2 miliarde EUR, până la 224,5 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat decontării cumpărărilor de titluri în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 14 octombrie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 165,2 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 59,2 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o majorare de 144,4 miliarde EUR, până la 298,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 419 823 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 227 103 299
2.1 Creanţe asupra FMI 80 401 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 146 703 299
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 32 231 −2 362
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 803 −634
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 803 −634
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 586 619 5 929
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 204 939 6 059
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 379 474 540
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 166 −671
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 40 2
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 78 180 9 846
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 562 443 1 701
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 224 496 2 243
7.2 Alte titluri 337 946 −542
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 966 1
9 Alte active 350 689 349
Total active 2 310 857 15 129
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 859 517 −97
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 597 991 26 477
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 298 573 144 429
2.2 Facilitatea de depozit 136 194 −119 374
2.3 Depozite pe termen fix 163 000 2 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 223 −1 078
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 494 1 537
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 53 281 −9 125
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 45 205 −9 089
5.2 Alte angajamente 8 076 −36
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 48 319 31
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 545 −1 131
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 10 449 −1 801
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 10 449 −1 801
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 486 0
10 Alte pasive 216 017 −762
11 Conturi de reevaluare 383 276 0
12 Capital şi rezerve 81 481 0
Total pasive 2 310 857 15 129
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media