Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. vasario 29 d.

2008 m. kovo 4 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. vasario 29 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 39 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto grynojo aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,1 mlrd. eurų – iki 137,9 mlrd. eurų dėl likvidumo didinimo operacijos JAV doleriais (tai Eurosistemos atlikta operacija pagal ECB ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija), kurios terminas baigėsi 2008 m. vasario 28 d., ir dėl operacijų su klientais ir su portfelio valdymu susijusių operacijų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 106,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,4 mlrd. eurų – iki 654,0 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 14,3 mlrd. eurų – iki 73,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,8 mlrd. eurų – iki 450,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. vasario 27 d., baigėsi 178 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 183 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2008 m. vasario 28 d., baigėsi 50 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 50 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (beveik kaip ir praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 10,3 mlrd. eurų – iki 194,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 201 299 −39
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 137 914 −1 377
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 071 −1
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 128 843 −1 376
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 685 −6 062
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 585 301
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 585 301
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 451 481 4 985
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 183 001 5 000
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 268 479 −6
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −8
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 −1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 30 801 −560
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 106 069 1 295
8 Valdžios skola eurais 38 635 0
9 Kitas turtas 333 285 1 337
Visas turtas 1 338 754 −120
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 654 031 3 442
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 195 649 −10 119
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 194 855 −10 286
2.2 Indėlių galimybė 227 5
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 567 162
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 211 −5
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 80 684 14 416
5.1 Valdžiai 73 121 14 253
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 563 163
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 34 399 −7 014
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 762 −380
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 591 19
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 18 591 19
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 311 0
10 Kiti įsipareigojimai 130 854 −625
11 Perkainojimo sąskaitos 147 665 0
12 Kapitalas ir rezervai 70 597 146
Visi įsipareigojimai 1 338 754 −120

Kontaktai žiniasklaidai