Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2008. február 29.

2008. március 4.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. február 29-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 39 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, illetve egy másik központi bank nettó aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 7,1 milliárd euróval emelkedett 137,9 milliárd euróra, egyrészt egy 2008. február 28-án lejárt és USA-dollárban végrehajtott likviditásbővítő művelet (amelyre az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan került sor), másrészt az ügyfél- és portfólióügyletek eredményeként.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,3 milliárd euróval emelkedett, 106,1 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,4 milliárd euróval nőtt, 654,0 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 14,3 milliárd euróval nőtt, 73,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 4,8 milliárd euróval emelkedett, 450,7 milliárd euróra. 2008. február 27-én, szerdán lejárt egy 178 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 183 milliárd euro értékben. 2008. február 28-án, csütörtökön lejárt egy 50 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 50 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héttel azonos módon), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd eurót tett ki (szintén megközelítőleg az előző héttel azonos módon).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 10,3 milliárd euróval csökkent, 194,9 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 201 299 −39
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 137 914 −1 377
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 071 −1
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 128 843 −1 376
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 685 −6 062
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 585 301
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 585 301
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 451 481 4 985
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 183 001 5 000
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 268 479 −6
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −8
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 −1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 30 801 −560
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 106 069 1 295
8 Euróban denominált államadósság 38 635 0
9 Egyéb eszközök 333 285 1 337
Eszközök összesen 1 338 754 −120
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 654 031 3 442
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 195 649 −10 119
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 194 855 −10 286
2.2 Betéti rendelkezésre állás 227 5
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 567 162
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 211 −5
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 80 684 14 416
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 73 121 14 253
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 563 163
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 34 399 −7 014
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 762 −380
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 18 591 19
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 18 591 19
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 311 0
10 Egyéb kötelezettségek 130 854 −625
11 Átértékelési számlák 147 665 0
12 Saját tőke 70 597 146
Források összesen 1 338 754 −120

Médiakapcsolatok