Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 29.2.2008

4.3.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 29.2.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 39 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 7,1 miljardilla eurolla 137,9 miljardiin euroon. Pieneneminen johtui Yhdysvaltain dollarin määräisestä likviditeettiä lisäävästä eurojärjestelmän operaatiosta, joka liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken ja erääntyi 28.2.2008, sekä asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,3 miljardilla eurolla 106,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,4 miljardilla eurolla 654,0 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 14,3 miljardilla eurolla 73,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 4,8 miljardilla eurolla 450,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 27.2.2008 erääntyi 178 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 183 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 28.2.2008 erääntyi 50 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden 50 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,2 miljardia euroa (sekin lähes sama kuin edelliselläkin viikolla).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 10,3 miljardilla eurolla 194,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 201 299 −39
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 137 914 −1 377
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 071 −1
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 128 843 −1 376
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 685 −6 062
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 585 301
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 585 301
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 451 481 4 985
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 183 001 5 000
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 268 479 −6
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −8
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 −1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 30 801 −560
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 106 069 1 295
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 635 0
9 Muut saamiset 333 285 1 337
Vastaavaa yhteensä 1 338 754 −120
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 654 031 3 442
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 195 649 −10 119
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 194 855 −10 286
2.2 Talletusmahdollisuus 227 5
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 567 162
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 211 −5
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 80 684 14 416
5.1 Julkisyhteisöt 73 121 14 253
5.2 Muut 7 563 163
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 34 399 −7 014
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 762 −380
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 591 19
8.1 Talletukset ja muut velat 18 591 19
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 311 0
10 Muut velat 130 854 −625
11 Arvonmuutostilit 147 665 0
12 Pääoma ja rahastot 70 597 146
Vastattavaa yhteensä 1 338 754 −120

Yhteyshenkilöt