Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 29. veebruar 2008

4. märts 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

29. veebruaril 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 39 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 7,1 miljardi euro võrra 137,9 miljardi euroni, tingituna kliendi- ja portfellitehingutest ning USA dollarites teostatud likviidsust suurendavast operatsioonist, mille tähtaeg möödus 28. veebruaril 2008 (eurosüsteemi teostatud operatsioon, mis on seotud EKP ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-lepe)).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,3 miljardi euro võrra 106,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 3,4 miljardi euro võrra 654,0 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 14,3 miljardi euro võrra 73,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 4,8 miljardi euro võrra 450,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 27. veebruaril 2008 möödus 178 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 183 miljardit eurot. Neljapäeval, 28. veebruaril 2008 möödus 50 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 50 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (vastab samuti ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 10,3 miljardi euro võrra 194,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 201 299 −39
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 137 914 −1 377
2.1 Nõuded RVFle 9 071 −1
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 128 843 −1 376
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 24 685 −6 062
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 14 585 301
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 585 301
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 451 481 4 985
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 183 001 5 000
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 268 479 −6
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −8
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 −1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 30 801 −560
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 106 069 1 295
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 635 0
9 Muud varad 333 285 1 337
Varad kokku 1 338 754 −120
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 654 031 3 442
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 195 649 −10 119
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 194 855 −10 286
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 227 5
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 567 162
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 211 −5
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 80 684 14 416
5.1 Valitsussektor 73 121 14 253
5.2 Muud kohustused 7 563 163
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 34 399 −7 014
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 762 −380
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 18 591 19
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 18 591 19
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 311 0
10 Muud kohustused 130 854 −625
11 Ümberhindluskontod 147 665 0
12 Kapital ja reservid 70 597 146
Kohustused kokku 1 338 754 −120

Kontaktandmed